Viewsonic

(43)
Xem dạng lưới

bóng đèn máy chiếu VIEWSONIC PJ750

Hãng máy chiếu: Viewsonic Model máy chiếu: PJ750 Lamp Part #: DT00431 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

10470500

Bảo hành : 1 tháng

VIEWSONIC PJ860

Hãng máy chiếu: Viewsonic Model máy chiếu: PJ860 Lamp Part #: DT00231 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

10535000

Bảo hành : 1 tháng

bóng đèn máy chiếu VIEWSONIC PJ500

Hãng máy chiếu: Viewsonic Model máy chiếu: PJ500 Lamp Part #: DT00511 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

10599500

Bảo hành : 1 tháng

bóng đèn máy chiếu VIEWSONIC PJ500-1

Hãng máy chiếu: Viewsonic Model máy chiếu: PJ500-1 Lamp Part #: DT00511 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

10599500

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu VIEWSONIC PJ500-2

Hãng máy chiếu: Viewsonic Model máy chiếu: PJ500-2 Lamp Part #: DT00511 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

10599500

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu VIEWSONIC PJ501

Hãng máy chiếu: Viewsonic Model máy chiếu: PJ501 Lamp Part #: DT00511 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

10599500

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu VIEWSONIC PJ520

Hãng máy chiếu: Viewsonic Model máy chiếu: PJ520 Lamp Part #: DT00511 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

10599500

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu VIEWSONIC PJ560

Hãng máy chiếu: Viewsonic Model máy chiếu: PJ560 Lamp Part #: DT00511 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

10599500

Bảo hành : 1 tháng

bóng đèn máy chiếu VIEWSONICPJ650

Hãng máy chiếu: Viewsonic Model máy chiếu: PJ650 Lamp Part #: DT00511 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

10599500

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu VIEWSONIC PJ1165

Hãng máy chiếu: Viewsonic Model máy chiếu: PJ1165 Lamp Part #: DT00591 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

12405500

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu VIEWSONIC PJ1172

Hãng máy chiếu: Viewsonic Model máy chiếu: PJ1172 Lamp Part #: DT00601 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

14448000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn VIEWSONIC DT00231

- Hãng máy chiếu : VIEWSONIC - Công suất bóng đèn: UHP 190W - Dùng chung cho:  MP8670; MP8745; MP8755; MP8760; Viewsonic: LP860-2;PJ1060; PJ1060-2; PJ860-2; ...

6800000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn ViewSonic DT00236

- Hãng máy chiếu :  Viewsonic - Công suất bóng đèn: UHP 132W - Dùng chung cho: 3M MP8725B ; Viewsonic : PJ 853 ...

6800000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu ViewSonic DT00301

- Hãng máy chiếu : VIEVSONIC - Công suất bóng đèn: UHP 130W - Dùng chung cho: DT00301; ZU0269-04-4010;MP-7640; - Viewsonic: PJ750-1 ...

7800000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn ViewSonic DT00331

- Hãng máy chiếu : VIEWSONIC - Công suất bóng đèn: UHP 160W - Dùng chung cho: MP8647; MP8720; MP8746; MP8747; Viewsonic:PJ750-1; ...

6700000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn ViewSonic DT00341

- Hãng máy chiếu : VIEVSONIC - Công suất bóng đèn: UHP 150W - Dùng chung cho:  MP7640I; GLH-10; ...

7800000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn VIEWSONIC DT00431

- Hãng máy chiếu : VIEWSONIC - Công suất bóng đèn: UHP 200W - Dùng chung cho: 3 MP8649; MP8748; MP8749;                             VIEWSONIC:PJ750;    PJ750-3; PJ751 ...

6150000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn VIEWSONIC DT00461

- Hãng máy chiếu : VIEWSONIC - Công suất bóng đèn: UHP 150W - Dùng chung cho: MP7740I; MP7740IA; X40; X40I; VIEWSONIC:PJ550; PJ550-2; PJ551 ...

6600000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn VIEWSONIC DT00471

- Hãng máy chiếu : VIEWSONIC - Công suất bóng đèn: UHP 250W - Dùng chung cho:  MP8765; X65 ...

6600000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn ViewSonic DT00491

- Hãng máy chiếu : VIEWSONIC - Công suất bóng đèn: UHP 275W - Dùng chung cho: MP8775I; MP8795 ; VIEWSONIC:  PJ1065-2 ...

7000000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn ViewSonic DT00511

- Hãng máy chiếu : VIEWSONIC - Công suất bóng đèn: UHP 150W - Dùng chung cho: MP7640I ...

7000000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn ViewSonic DT00531

- Hãng máy chiếu : VIEWSONIC - Công suất bóng đèn: UHP 275W - Dùng chung cho: MP8790; VIEWSONIC:  PJ1250 ...

7200000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn ViewSonic DT00581

- Hãng máy chiếu : VIEWSONIC - Công suất bóng đèn: UHP 130W - Dùng chung cho:  S10; S20; VIEWSONIC:  PJ510 ...

7000000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn ViewSonic DT00591

- Hãng máy chiếu : VIEWSONIC - Công suất bóng đèn: UHP 275W - Dùng chung cho: 3M X70; Viewsonic : PJ1165 ...

7200000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn VIEWSONIC DT00601

- Hãng máy chiếu : VIEWSONIC - Công suất bóng đèn: UHP 310W - Dùng chung cho: 3M H80; MP4100; X80; X80L;  - NFOCUS C450; C460; DP8500X - TOSHIBA TLP-SX3500; TLP-X4500; TLP-X4500U;  - VIEWSONIC PJ1172 ...

6600000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn ViewSonic DT00671

- Hãng máy chiếu : VIEWSONIC - Công suất bóng đèn: UHP 165W  - Dùng chung cho: S55; X45; X55 ; VIEWSONIC : PJ502;PJ552;PJ562 ...

7000000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn VIEWSONIC DT00691

- Hãng máy chiếu : VIEWSONIC - Công suất bóng đèn: UHP 230W - Dùng chung cho: X68; X75 ; Viewsonic: PJ862 ...

6600000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn VIEWSONIC DT00701

- Hãng máy chiếu : VIEWSONIC - Công suất bóng đèn: UHP - Dùng chung cho: S15L; X15L - Viewsonic; J400-2;PJ452-2 ...

6150000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn VIEWSONIC DT00731

- Hãng máy chiếu : VIEWSONIC - Công suất bóng đèn: UHP 180W - Dùng chung cho: S551; X551 -Viewsonic; PJ656; PJ656D ...

6600000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn VIEWSONIC DT00751

- Hãng máy chiếu : VIEWSONIC - Công suất bóng đèn: UHP 200W - Dùng chung cho: X62W - Viewsonic; PJ658 ...

6600000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn ViewSonic DT00771

- Hãng máy chiếu : VIEWSONIC - Công suất bóng đèn: UHP 285W - Dùng chung cho: 3M X-90 ; Viewsonic; PJ-1158 ...

7400000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn ViewSonic DT00781

- Hãng máy chiếu : VIEWSONIC - Công suất bóng đèn: UHP 190W - Dùng chung cho: X20 ...

7200000

Bảo hành : 1 tháng

12
Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Quận 10