Toshiba

(57)
Xem dạng lưới

Bóng đèn cho máy chiếu Toshiba 38VL14G

Hãng máy chiếu: Toshiba Model máy chiếu: Toshiba 38VL14G Lamp Part #:    Condition: New Factory OEM Bảo hành:  30 ngày kể từ ngày giao hàng. ...

0

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu Toshiba 40PL93G

Hãng máy chiếu: Toshiba Model máy chiếu: Toshiba 40PL93G Lamp Part #:    Condition: New Factory OEM Bảo hành:  30 ngày kể từ ngày giao hàng. ...

0

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu Toshiba 44G9UXC

Hãng máy chiếu: Toshiba Model máy chiếu: Toshiba 44G9UXC Lamp Part #:    Condition: New Factory OEM Bảo hành:  30 ngày kể từ ngày giao hàng. ...

0

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu Toshiba TDP D1

Hãng máy chiếu: Toshiba Model máy chiếu: Toshiba TDP-D1 Lamp Part #: Condition: New Factory OEM ...

0

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu Toshiba TLPLW7

Tuổi thọ đèn: 3000 giờChi tiết: Bóng đèn cho TDP-P75 series ...

8650000

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLPLMT50

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA - Công suất bóng đèn: UHP 210W - Dùng chung : TDP MT500; TDP-MP500; TDP-M500 ...

6342500

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLPLP4

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA - Công suất bóng đèn: UHP 120W - Dùng chung : TDP-LP70; TDP-P4 ...

6342500

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLPLP5

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA - Công suất bóng đèn: - Dùng chung EIKI: TDP-P5 ...

6342500

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLPLMT8

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA- Công suất bóng đèn: 250W- Dùng chung : TDP-MT800; TDP-MT8U; TDP-MT8 ...

5500000

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLPLMT10

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA- Công suất bóng đèn: UHP 150W- Dùng chung : TDP-MT100; TDP-MT101; TDP-MT10 ...

5500000

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA SP-LAMP-LP3

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA - Công suất bóng đèn: UHP 120W - Dùng chung : TDP-B1;TDP-B3;TDP-P3 ...

5500000

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLPL55

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA- Công suất bóng đèn: UHP 165W- Dùng chung : LP-550 ;TDP 250 ; T251 ; TDP 260 ; TW3000 ; TLPLW6 ...

5500000

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLPL6

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA- Công suất bóng đèn: UHP 150W- Dùng chung : TLP-400/401/450/470/650/670 ...

5500000

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLPLB2

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA- Công suất bóng đèn: UHP 120W- Dùng chung : TLP-B2; TLPB2S;TLP-B2SE; TLP-B2SU ...

5500000

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLPLW2

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA - Công suất bóng đèn: UHP 195W - Dùng chung : P-S220/T520/T620/T720;TLTLP-LW1 ...

6880000

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLP-LW1

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA - Công suất bóng đèn: UHP 165W - Dùng chung : TLP-T400 ;TLP-T500 ;TLP-T501 ;TLP-T700 ...

6880000

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLPLV1

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA - Công suất bóng đèn: UHP 160w - Dùng chung : TLP-S30/S50/T50 ...

6880000

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLPL78

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA- Công suất bóng đèn: UHP 200w- Dùng chung : TLP-380; TLP-780;TLP-781; TLP78 ...

5500000

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLP-790

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA- Công suất bóng đèn: UHP 200W- Dùng chung : TLP-790; TLP-791 ...

5500000

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLPLW3A

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA - Công suất bóng đèn: UHP 200W - Dùng chung : TDP-T90A;TDP-T90AU;TDP-T91A;TDP-T91AU;TDP-TW90U ...

6450000

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLPLW5

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA - Công suất bóng đèn: UHP 200W - Dùng chung : TDP-S80;/S81/SW80 ...

6450000

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLPLV2

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA - Công suất bóng đèn: UHP 165W - Dùng chung : TLP-S40/T60/T70;TLP-S41;TLP-S60;TLP-S61;TLP-S70;TLP-S71;TLP-T60;TLP-T61M;TLP-T70; TLP-T71 ...

7525000

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLPLV3

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA - Công suất bóng đèn: UHP 130W - Dùng chung : TLP-S10 ...

6665000

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLPLV4

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA - Công suất bóng đèn: UHP 160W - Dùng chung : TDP-S20;TDP-S21;TDP-SW20 ...

7095000

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLPLV5

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA - Công suất bóng đèn: UHP 180W - Dùng chung : TDP-S25/T40/T30;TDP-SC25;TDP-SC25U ;TLPLV8 ...

6880000

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLPLV6

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA- Công suất bóng đèn: UHP 200W- Dùng chung : TDP-T9/S8 ...

5500000

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLPLV7

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA- Công suất bóng đèn: UHP 160W- Dùng chung EIKI: TDP-S35;TDP-X35U ...

5500000

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLPLW11

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA- Công suất bóng đèn: UHP 200W- Dùng chung : KLMP16070;TLP-X2500/X2000;TLP-WX2200;TLP-CX2000;TLP-XD2000 ...

8650000

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLPLW12

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA- Công suất bóng đèn: UHP 200W- Dùng chung EIKI: TLP-X3000 ...

8650000

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLPLW13

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA- Công suất bóng đèn: UHP 300W- Dùng chung : TDP-TW350;TDP - T350;TDP-T350U;TDP-TW350U ...

8650000

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLPLW9

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA- Công suất bóng đèn: UHP 210W- Dùng chung : TDP-T95;TDP-TW95;TLP-TW95;TLP-T95 ...

8650000

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn cho máy chiếu TOSHIBA TLPLW14

- Hãng máy chiếu : TOSHIBA - Công suất bóng đèn: UHP 300W - Dùng chung cho: TDP-TW355; TDP-TW355U ...

5500000

Bảo hành : 4 tháng

12
Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Quận 10