Thiết bị phun sơn

(490)
Xem dạng lưới

Súng phun sơn MEIJI F100-S15

Mã hàngChủng loại súngĐường kính bécLượng hơi tiêu thụLưu lượng sơn raĐộ bản rộngKhối lượngmmL/minmL/minmmgF100- S15Bình dưới1.5155190185410 ...

1588888

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn MEIJI F100-S18

Mã hàngChủng loại súngĐường kính bécLượng hơi tiêu thụLưu lượng sơn raĐộ bản rộngKhối lượngmmL/minmL/minmmgF100- S18Bình dưới1.8170210195410 ...

1580000

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn MEIJI F100-S10T

Mã hàngChủng loại súngĐường kính bécLượng hơi tiêu thụLưu lượng sơn raĐộ bản rộngKhối lượngmmL/minmL/minmmgF100- S10TBình dưới1.0195115170410 ...

1600000

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn MEIJI F100-S13T

Mã hàngChủng loại súngĐường kính bécLượng hơi tiêu thụLưu lượng sơn raĐộ bản rộngKhối lượngmmL/minmL/minmmgF100- S13TBình dưới1.3230165200410 ...

1499000

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn MEIJI F100-S15T

Mã hàngChủng loại súngĐường kính bécLượng hơi tiêu thụLưu lượng sơn raĐộ bản rộngKhối lượngmmL/minmL/minmmgF100- S15TBình dưới1.5250195230410 ...

2600000

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn MEIJI F100-S18T

Mã hàngChủng loại súngĐường kính bécLượng hơi tiêu thụLưu lượng sơn raĐộ bản rộngKhối lượngmmL/minmL/minmmgF100- S18TBình dưới1.8285215250410 ...

1610000

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn MEIJI F100-G10

Mã hàngChủng loại súngĐường kính bécLượng hơi tiêu thụLưu lượng sơn raĐộ bản rộngKhối lượngmmL/minmL/minmmgF100- G10Bình trên1.0100125140410 ...

1588000

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn MEIJI F100-G13

Mã hàngChủng loại súngĐường kính bécLượng hơi tiêu thụLưu lượng sơn raĐộ bản rộngKhối lượngmmL/minmL/minmmgF100- G13Bình trên1.3135200175410 ...

3950000

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn MEIJI F100-G15

Mã hàngChủng loại súngĐường kính bécLượng hơi tiêu thụLưu lượng sơn raĐộ bản rộngKhối lượngmmL/minmL/minmmgF100- G15Bình trên1.5155240210410 ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn MEIJI F100-G18

Mã hàngChủng loại súngĐường kính bécLượng hơi tiêu thụLưu lượng sơn raĐộ bản rộngKhối lượngmmL/minmL/minmmgF100- G18Bình trên1.8170250240410 ...

1580000

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn MEIJI F100-G10T

Mã hàngChủng loại súngĐường kính bécLượng hơi tiêu thụLưu lượng sơn raĐộ bản rộngKhối lượngmmL/minmL/minmmgF100- G10TBình trên1.0195130180410 ...

1588888

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn MEIJI F100-G13T

Mã hàngChủng loại súngĐường kính bécLượng hơi tiêu thụLưu lượng sơn raĐộ bản rộngKhối lượngmmL/minmL/minmmgF100- G13TBình trên1.3230205210410 ...

1588000

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn MEIJI F100-G15T

Mã hàngChủng loại súngĐường kính bécLượng hơi tiêu thụLưu lượng sơn raĐộ bản rộngKhối lượngmmL/minmL/minmmgF100- G15TBình trên1.5250245240410 ...

1570000

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn MEIJI F100-G18T

Mã hàngChủng loại súngĐường kính bécLượng hơi tiêu thụLưu lượng sơn raĐộ bản rộngKhối lượngmmL/minmL/minmmgF100- G18TBình trên1.8285255260410 ...

1580000

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn MEIJI F100-G08R

Mã hàngChủng loại súngĐường kính bécLượng hơi tiêu thụLưu lượng sơn raĐộ bản rộngKhối lượngmmL/minmL/minmmgF100- G08RBình trên0.8606550410 ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn MEIJI F100-G25R

Mã hàngChủng loại súngĐường kính bécLượng hơi tiêu thụLưu lượng sơn raĐộ bản rộngKhối lượngmmL/minmL/minmmgF100- G25RBình trên2.524024560410 ...

1580000

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn MEIJI F110-S10

Model No.F110-S10F110-S13F110-S15F110-S20Chủng loại súng Bình dưới  Đường kính becmm1.01.31.52.0Nắp chụp khả dụng 10131520Áp lực phunMPa0.25  Tầm phunmm200  Lượng hơi tiêu thụL/min110140160175Công suất phunmL/min90130160210Bản rộng tối ...

1910000

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn MEIJI F110-S13

Model No.F110-S10F110-S13F110-S15F110-S20Chủng loại súng Bình dưới  Đường kính becmm1.01.31.52.0Nắp chụp khả dụng 10131520Áp lực phunMPa0.25  Tầm phunmm200  Lượng hơi tiêu thụL/min110140160175Công suất phunmL/min90130160210Bản rộng tối ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn MEIJI F110-S15

Model No.F110-S10F110-S13F110-S15F110-S20Chủng loại súng Bình dưới  Đường kính becmm1.01.31.52.0Nắp chụp khả dụng 10131520Áp lực phunMPa0.25  Tầm phunmm200  Lượng hơi tiêu thụL/min110140160175Công suất phunmL/min90130160210Bản rộng tối ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn MEIJI F110-S20

Model No.F110-S10F110-S13F110-S15F110-S20Chủng loại súng Bình dưới  Đường kính becmm1.01.31.52.0Nắp chụp khả dụng 10131520Áp lực phunMPa0.25  Tầm phunmm200  Lượng hơi tiêu thụL/min110140160175Công suất phunmL/min90130160210Bản rộng tối ...

1191000

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn MEIJI F110-G10

Model No.F110-G10F110-G13F110-G15F110-G20Chủng loại súng Bình Trên  Đường kính becmm1.01.31.52.0Nắp chụp khả dụng 10131520Áp lực phunMPa0.25  Tầm phunmm200  Lượng hơi tiêu thụL/min110140160175Công suất phunmL/min95245310330Bản rộng tối ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn MEIJI F110-G13

Model No.F110-G10F110-G13F110-G15F110-G20Chủng loại súng Bình Trên  Đường kính becmm1.01.31.52.0Nắp chụp khả dụng 10131520Áp lực phunMPa0.25  Tầm phunmm200  Lượng hơi tiêu thụL/min110140160175Công suất phunmL/min95245310330Bản rộng tối ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn MEIJI F110-G15

Model No.F110-G10F110-G13F110-G15F110-G20Chủng loại súng Bình Trên  Đường kính becmm1.01.31.52.0Nắp chụp khả dụng 10131520Áp lực phunMPa0.25  Tầm phunmm200  Lượng hơi tiêu thụL/min110140160175Công suất phunmL/min95245310330Bản rộng tối ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn MEIJI F110-G20

Model No.F110-G10F110-G13F110-G15F110-G20Chủng loại súng Bình Trên  Đường kính becmm1.01.31.52.0Nắp chụp khả dụng 10131520Áp lực phunMPa0.25  Tầm phunmm200  Lượng hơi tiêu thụL/min110140160175Công suất phunmL/min95245310330Bản rộng tối ...

1910000

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn tự động ANEST IWATA WA-1218

Hạng mụcWA-1218WA-0915WA-0609Chủng loại súngÁp lựcĐường kính bec (mm)0.60.50.5Tầm phun (mm)200Áp lực sơn vào(MPa)0.29Áp lực sơn ra (MPa)-Lượng hơi tiêu thụ (L/min)735548Lưu lượng sơn (mL/min)1796Bản rộng (mm)483632Công suất máy nén khí (kW)0.4Trọng ...

11800000

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn tự động ANEST IWATA WA-0915

Hạng mụcWA-1218WA-0915WA-0609Chủng loại súngÁp lựcĐường kính bec (mm)0.60.50.5Tầm phun (mm)200Áp lực sơn vào(MPa)0.29Áp lực sơn ra (MPa)-Lượng hơi tiêu thụ (L/min)735548Lưu lượng sơn (mL/min)1796Bản rộng (mm)483632Công suất máy nén khí (kW)0.4Trọng ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Súng phun sơn tự động ANEST IWATA WA-0609

Hạng mụcWA-1218WA-0915WA-0609Chủng loại súngÁp lựcĐường kính bec (mm)0.60.50.5Tầm phun (mm)200Áp lực sơn vào(MPa)0.29Áp lực sơn ra (MPa)-Lượng hơi tiêu thụ (L/min)735548Lưu lượng sơn (mL/min)1796Bản rộng (mm)483632Công suất máy nén khí (kW)0.4Trọng ...

11180000

Bảo hành : 0 tháng

Thiết bị phun sơn đa năng Iwata MSU-2000B

Mã thiết bịMSU-2000BMã máy bơm màngPP-1171CTỉ lệ áp suất17:1Giới hạn áp suất hơi vận hành0~0.49MPaÁp suất sơn tối đa9.8MPaLưu lượng sơn tối đa3.5l/minĐộ đậm đặc sơn50s/NK-2Nhiệt độ vận hành5~40°CĐầu nối hơi vàoG1/4B (PF1/4male)Đầu nối sơn raG1/4B ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Máy bơm sơn dạng piston Iwata PPS-102B

Mã hàngPPS-102BChủng loạiDành cho 1 súng phun sơnPP-7021BChất liệu vùng tiếp xúc với sơnNhôm / Kim loại không gỉTỉ lệ áp suất2:3:1Bộ điều áp hơiRR-55BGiới hạn áp suất hơi0~0.7MpaLưu lượng sơn ra (30cycle/in)2.7l/minBộ điều áp sơnLoại đặc biệt  PR ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Máy bơm màng Iwata DDP-90E

Mã máy bơm màngDDP-90EChất liệu vùng tiếp xúc với sơnNhômTỉ lệ áp suất1:1Giới hạn áp lực0.15~0.7MPaLưu lượng sơn/chu kỳ50ml/cycleChỉ số chu ky tối đa200cycle/minLưu lượng sơn tối đa10l/minLưu lượng sơn bình thường (30chu kỳ/phút)1.5l/minĐộ đậm đặc ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Máy bơm màng Iwata DDP-160DN

Mã máy bơm màngDDP-160DNChất liệu vùng tiếp xúc với sơnKim loại không gỉTỉ lệ áp suất1:1Giới hạn áp lực0.15~0.85MPaLưu lượng sơn/chu kỳ330ml/cycleChỉ số chu ky tối đa200cycle/minLưu lượng sơn tối đa66l/minLưu lượng sơn bình thường (30chu kỳ/phút)10l ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Máy bơm màng Iwata DDP-160D

Mã máy bơm màngDDP-160DChất liệu vùng tiếp xúc với sơnNhômTỉ lệ áp suất1:1Giới hạn áp lực0.15~0.85MPaLưu lượng sơn/chu kỳ330ml/cycleChỉ số chu ky tối đa200cycle/minLưu lượng sơn tối đa66l/minLưu lượng sơn bình thường (30chu kỳ/phút)10l/minĐộ đậm đặc ...

0

Bảo hành : 0 tháng