Sanyo

(49)
Xem dạng lưới

Bóng đèn máy chiếu Sanyo SW30/35

Độ sáng: 1.100 - 1.250 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 160W - Part: 5002033,5001440 or 601 308 3117 -Dùng chung EIKI: SD10/12/15 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo SU20, XU20, XW20AR

Độ sáng: 1.100-1.200 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 150W - Part1: LMP36/LM31/1AV4T30B0/610 295 5712/5900(Bỉ)/1AV4T30B0/5700(Đức) -Part 2: 9956 -Dùng chung EIKI: SM3,SM4,XM2,CANON: LV-X1,BOXLIGHT: XP-8Ta ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo SW10/15/20,XW15,,PLC-Z1

- Độ sáng: 1.000 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 132W - Part: POA-LMP31/1AV4T30B0 5000 , 6102898422 -Dùng chung EIKI: SM1,SM2,XM1,XM4,,BOXLIGHT: XP-8Ta ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo XP2,XP18,XP21,XU36/37/35/

- Độ sáng: 1.200 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: OSRAM 150W OR BELGIUM - Part: POA-LMP35/6102932751/1AV4T30B0 5400 -Dùng chung EIKI: C-XNB3,XNB4,XNB4M,NB3(E,S,W),NB4,CANON: LV7345,BOXLIGHT CP310T ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo XU47/48/50/51/55/56/58

Độ sáng: 1.700 - 2.000 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 200W 1.3 - Part: POA-LMP55/6103077925/6103092706 -Dùng chung EIKI: LC-XB15 XB10,XB20/22/25/28/XB20/21/22,CHRISTIE LX25A,BOXLIGHT: CP-320Ta,CANON LV-7225 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo XU73/74/86/87/SU50S

Độ sáng:  2.500 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 200W - Part:LMP90/1AV4T30B0 7900/6103230726 -Dùng chung EIKI: LC-XB23/24,XB27N,CANON:LV-5210 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo XU110

- Độ sáng:  2.000-2.500 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 180W -200W UHP - Part: 6103307329 -Dùng chung EIKI: XB40/N ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo XU101/111/105/115

- Độ sáng:  2.000-2.500 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 180W -200W UHP - Part: 6103307329 -Dùng chung EIKI: XB41/N,XB42/N ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo XP30,PLV-60

BÓNG ĐÈN DÙNG CHO MÁY CHIẾU LỚN-TRÌNH CHIẾU CHUYÊN NGHIỆP - Độ sáng: 2.600 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 200W UHP 1.3 - Part: POA-LMP99/6102935868 /1AV4T30B0 5500 -Dùng chung EIKI: LC-X985,X985A,X1000,X1000L ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo XP41,46

- Độ sáng: 3.300-4.100 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 275W UHP - Part:1AV4T30B0 6100/610 297 9891 -Dùng chung EIKI: LC-X986,X1100,SONY: FX40/FE40 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-SU70

Hãng máy chiếu: SANYO Model máy chiếu: SANYO PLC-SU70 Lamp Part #: POA-LMP90 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

10384500

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-SU73

Hãng máy chiếu: SANYO Model máy chiếu: SANYO PLC-SU73 Lamp Part #: POA-LMP90 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

10384500

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU83

Hãng máy chiếu: SANYO Model máy chiếu: SANYO PLC-XU83 Lamp Part #: POA-LMP90 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

10384500

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU86

Hãng máy chiếu: SANYO Model máy chiếu: SANYO PLC-SU86 Lamp Part #: POA-LMP90 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

10384500

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo ML- 5500

Hãng máy chiếu: SANYO Model máy chiếu: SANYO ML-5500 Lamp Part #: 610-328-7362 / LMP101  Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

12685000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PDG- DSU20

Hãng máy chiếu: SANYO Model máy chiếu: SANYO PDG- DSU20 Lamp Part #: 610-337-1764 / LMP118 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

9653500

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PDG- DSU20B

Hãng máy chiếu: SANYO Model máy chiếu: SANYO PDG- DSU20B Lamp Part #: 610-337-1764 / LMP118 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

10384500

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PDG- DSU21

Hãng máy chiếu: SANYO Model máy chiếu: SANYO PDG- DSU21 Part #: 610-337-1764 / LMP118 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

9417000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PDG- DWT50

Hãng máy chiếu: SANYO Model máy chiếu: SANYO PDG- DWT50 Part #: 610-335-8406 / LMP117 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

13953500

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PDG- DXT10

Hãng máy chiếu: SANYO Model máy chiếu: SANYO PDG- DXT10 Part #: 610-335-8406 / LMP117 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

13953500

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PDG- DWT50L

Hãng máy chiếu: SANYO Model máy chiếu: SANYO PDG- DWT50L Part #: 610-335-8406 / LMP117 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

13953500

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PDG- DXT10L

Hãng máy chiếu: SANYO Model máy chiếu: SANYO PDG- DXT10L Part #: 610-335-8406 / LMP117 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

13953500

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo Sw30/31/35/36

-SANYO :  Sw30/31/35/36 Bóng còn dùng chung cho: - EIKI     :  SD10/12/15/20 -CANON:  LV S3/S4,                     lv-lp 20 -BOXLIGHT :SP10T EPSONEMP30.,HITACHI,JVC,TOSIBA,PLUS Độ sáng : 1.100 -1.400 công suất của bóng đèn: 150 -160W  (Co the duøng ...

5270000

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo SU 20, XU20

Sanyo SU 20, XU20 Bóng còn dùng chung cho:  EIKI   :      SM3,XM4,                     XM3-XM2  CANON :LV S1S2/X1 BOXLIGHT:SP9T,XP8T/9TA Độ sáng :    1.100 - 1.200 công suất của bóng đèn: UHP 150W Mã hàng:   LMP 36 Part :610-293-8210 ...

5500000

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo SW10 / 15/20

- SANYO:SW10 / 15/20     Bóng còn dùng chung cho:  EIKI :  SM1-SM2             XM1/2/3/4/4D BOXLIGHT:SP6T,XP5M, XP-5T, -INFOCUS: LP:260 Độ sáng :1000 Công suất: UHP 132W   Mã hàng:  POA-LMP 31 Part : 6102898422 ...

5500000

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo SU07/10/12/15

- SANYO : SU07/10/12/15 Bóng còn dùng chung cho: EIKI  :LC- NB1,NB1W, XNB1, NB1U CANON: LV:5300,5300E -PROXIMA:    LS1 -BOXLIGHT:CP-7T/10T Độ sáng : 1.100 -1.200 công suất của bóng đèn: UHP 120W Mã hàng:   POA-LMP 27 Part: 6102875379 ...

5500000

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo SU20N/22N

SANYO  : SU20N/22N  Bóng còn dùng chung cho:  - EIKI  : NB2,NB2W, XNB2, XNB2W BOXLIGHT:  CP11T                        13T / 33T CANON: LV 7320/7325/E PROXIMA: LS2/LSC/ LX2 Độ sáng : 1.200 công suất của bóng đèn:     150W Mã hàng:   POA-LMP 21 Part: ...

5700000

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo PLC-XU45

Bóng đèn máy chiếu Sanyo SANYO:PLC-XU45. Bóng còn dùng chung cho: EIKI :   XNB5M, XNB5MS - BOXLIGHT:CP 320 T  Độ sáng : 2.500 công suất của bóng đèn: UHP 200W Mã hàng: POA-LMP 63 Part:6103045214 ...

5700000

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo XU25/SU55

XU25/SU55/ XE20/XT15/47 Bóng còn dùng chung cho: EIKI   :LC- XB15,XB10 XB20/21/21B/22XB27N/25/28/30 - CHRISTIE : LX25 /                      38VIV208-03 - CANON :     LV-7225                        / 5220 / 5210 Độ sáng : 1.700 – 2.500 công suất của ...

5700000

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP21

·       Dùng cho máy chiếu Sanyo PLC-SU20 / PLC-XU20 / PLC-SU22 / PLC-XU22 ·       Part Number: POA-LMP21 ·       Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ  ·       Công suất: 150W UHP ·       Xuất xứ: Chính hãng. ·       Bảo hành: 03 tháng hay 500 giờ (tùy điều ...

4050000

Bảo hành : 12 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP27

·       Dùng cho máy chiếu Sanyo PLC-SU7 / PLC-XU10 / PLC-SU12 / PLC-XU15 ·       Part Number: POA-LMP27 ·       Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ  ·       Công suất: 120W UHP ·       Xuất xứ: Chính hãng. ·       Bảo hành: 03 tháng hay 500 giờ (tùy điều ...

6235000

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Sanyo POA-LMP35

·       Dùng cho máy chiếu Sanyo PLC-SU30 / PLC-XU30 / PLC-SU31 / PLC-XU31 / PLC-SU32 / PLC-SU33 / PLC-XU38·       Part Number: POA-LMP35·       Tuổi thọ bóng đèn: 3000 giờ ·       Công suất: 200W UHP·       Xuất xứ: Chính hãng.·       Bảo hành: 03 ...

6342500

Bảo hành : 3 tháng

12
Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Quận 10