NEC

(14)
Xem dạng lưới

Bóng đèn máy chiếu Nec LP04LP

Công suất: 260W Dùng chung cho máy: PDG-DXT10 / 10JL / 10JLK / 10KL / 10L                                         NEC: NP4000-06FL /  07ZL / 08ZL / 09ZL / 10ZL                                          NP4001-06FL / 07ZL / 08ZL / 09ZL /  10ZL          ...

7632500

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn máy chiếu Nec L-VLT-XD20LP

Công suất: 130W Dùng chung cho máy:SONY: LMP-M130 / MX10 / U3-130 / VPD-MX10                                         NEC: LT150 / 40 / 40LP / 50LP / 85 / 85-R / U3-130                                         PANASONIC: ET-AD7 / PT-D7 ...

6127500

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn máy chiếu Nec L-VT75LP

Công suất: 180W Dùng chung cho máy: VT470 / 670 / 675 / 676 / 676E / 75LP NEC: LT280 / 375 / 380 ...

6772500

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn máy chiếu Nec L-VT60LP

Công suất: 200W Dùng chung cho máy:VT46 / 460 / 460K / 465 / 46RU / 475 / 560 / 60LP / 660 / 660K                                        NEC: VT-460 / 465 ...

6772500

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn máy chiếu Nec L-VT50LP

Công suất: 160W Dùng chung cho máy:NEC:  VT50LP / VT650 ...

7202500

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn máy chiếu Nec L-LT57LP

Công suất: 130W Dùng chung cho máy:NEC:  VT50LP / VT650 ...

5267500

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn máy chiếu Nec L-MT50LP

Công suất: 200W Dùng chung cho máy:NEC:  VT50LP / VT650 ...

7202500

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn máy chiếu Nec L-LT60LP

Công suất: 220W Dùng chung cho máy:LVT60LPK, VT60LPK, WT600                                       LT200 / 220 / 240 / 240K / 245 /                                        245K / 260 / 260K / 265 / 60 / 60LP / 60LPK ...

7202500

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn máy chiếu Nec L-VT70LP

Công suất: 180W Dùng chung cho máy: NEC: VT37 / 47 / 570 / 575,  VT70LP, L-VT70LP ...

6557500

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn máy chiếu Nec L-LT30LP

Công suất: 200W Dùng chung cho máy:NEC: LT25 / 30,  LT30LP ...

6557500

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn máy chiếu Nec L-LT35LP

Công suất: 220W Dùng chung cho máy:NEC: LT35,  LT35LP,  LT37 ...

6342500

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn máy chiếu Nec L-VT80LP

Công suất: 150W Dùng chung cho máy:CANON: LV-LP27, LV-X6, LV-X7                                        NEC: VT48 / 48+ / 49 / 49+ / 57 / 58 /                                         58BE / 59 / 59BE / 59EDU / 80LP ...

6557500

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn máy chiếu Nec VT695

Hãng sản xuất Nec Công suất (W) 200 Dùng cho loại máy NEC: VT-460 / 465 VT46 / 460 / 460K / 465 / 46RU / 475 / 560 / 60LP / 660 / 660K ...

7310000

Bảo hành : 4 tháng

Bóng đèn máy chiếu Nec NP2000

Dùng cho Nec NP2000 ...

7740000

Bảo hành : 1 tháng

Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Quận 10