Modem & Router

(127)
Xem dạng lưới

TP-Link ADSL 2+ Ethernet/Wireless 108M/Router/Gate

TP-Link ADSL 2+  Ethernet/Wireless 108M/Router/DHCP server, NAT, DMZ Host, VPN-Pass through/ Gateway/ Firewall/ - 4 Port Switch(TD-W8920G). ...

1290000

Bảo hành : 24 tháng

TP-Link ADSL 2+ Ethernet/Wireless 54M/Router/Gatew

TP-Link ADSL 2+  Ethernet/Wireless 54M/Router/DHCP server, NAT, DMZ Host, VPN-Pass through/ Gateway/ Firewall/ - 4 Port Switch(TD-W8910G). ...

1161000

Bảo hành : 24 tháng

TP-Link ADSL 2+ Ethernet/Router/ VPN-Pass

TP-Link ADSL 2+  Ethernet/Router/DHCP server, NAT, DMZ Host, VPN-Pass through/ Gateway/ Firewall/ - 4 Port Switch(TD-8840). ...

645000

Bảo hành : 24 tháng

TP-Link ADSL 2+ Ethernet + USB/Router/VPN-Pass

TP-Link ADSL 2+  Ethernet + USB/Router/DHCP server, NAT, DMZ Host, VPN-Pass through/ Gateway/ Firewall/ - 2 Port Switch (TD-8811/8817). ...

537500

Bảo hành : 24 tháng

TP-Link ADSL 2+ Ethernet/ VPN - 1 Port Switch (TD-

TP-Link ADSL 2+  Ethernet/DHCP server, NAT, DMZ Host, VPN-Pass through/ Gateway/ Firewall/ - 1 Port Switch (TD-8810) ...

473000

Bảo hành : 24 tháng

Draytek Vigortalk 1 Port VoIP gateway

Vigortalk 1 Port VoIP gateway - 1 LAN port 10/100Mbps, 1 FXS port nối với điện thoại bàn, kèm 1 số ĐT VoIP gọi miễn phí Point-to-Point sử dụng vĩnh viễn, //voice777.vngt.vn; SIPv2 Protocol. Full duplex audio; Voice codecs: G.711 A / µ law ; G.729 A / ...

1290000

Bảo hành : 24 tháng

Draytek V2600V

V2600V ADSL router VoIP -1 ADSL port, 4 LAN port ,10/100Mbps with VLAN, Rate limit control;  16 IPSec VPN server, Dynamic DNS; multi-NAT, DHCP server, Firewall; VoIP gateway - 1 FXS port nối với điện thoại bàn, kèm 1 số ĐT VoIP gọi miễn phí Point-to ...

2900000

Bảo hành : 24 tháng

Draytek V2800G

V2800G ADSL2/2+router & Wireless AP -1 ADSL2/2+ port, 4 LAN port, 10/100Mbps with VLAN, Rate limit control; Wireless Access point, 802.11b/g with 2pcs antenna; VPN sever with 32 VPN/IPsec tunnels, Easy for Branch-to-office, Teleworker-to-Office ...

3980000

Bảo hành : 24 tháng

Draytek V2800

V2800 ADSL2/2+ router -1 ADSL2/2+ port, 4 LAN port, 10/100Mbps with VLAN, Rate limit control; VPN sever with 32 VPN/IPsec tunnels, Easy for Branch-to-office, Teleworker-to-Office Support Dynamic DNS; multi-NAT; DHCP server, Firewall, SysLog; ...

3182000

Bảo hành : 24 tháng

Draytek V2800V

V2800V ADSL2/2+ router & VoIP gateway - 1 ADSL2/2+ port, 4 LAN port, 10/100Mbps with VLAN, Rate limit control; VoIP gateway - 2 FXS port nối với điện thoại bàn, kèm 2 số ĐT VoIP gọi miễn phí; VPN sever with 32 VPN/IPsec tunnels, Easy for Branch-to ...

3645000

Bảo hành : 24 tháng

Linksys WAG354G

ADSL2/2+ Speed up to 24Mbps Wireless Gateway 54G - 04 LAN, Thiết bị sử dụng Chipset của hãng Texas Instrument AR7- là chip ADSL mạnh nhất hiện nay trên thị trường ...

2494000

Bảo hành : 12 tháng

1806000

Bảo hành : 24 tháng

Linksys ADSL -(1 LAN; 1 USB)/ Router/ Gateway

Linksys ADSL -(1 LAN; 1 USB)/ Router/ Gateway/ Firewall (AM300) ...

860000

Bảo hành : 12 tháng

946000

Bảo hành : 12 tháng

1161000

Bảo hành : 24 tháng

Zoom X6 ADSL/ Wireless-G (5590)

ZOOM ADSL X6 + Wireless -G Router/Gateway/ Firewall/4 Port Switch. ...

2279000

Bảo hành : 12 tháng

1612500

Bảo hành : 24 tháng

Planet ADE4400

Planet ADSL router -  4 RJ45 port (ADE 4400) + Spliter - Taiwan ...

946000

Bảo hành : 12 tháng

795500

Bảo hành : 12 tháng

774000

Bảo hành : 12 tháng

Wireless Router Tenda chuẩn N W302R 300Mb

Wireless Router Tenda chuẩn N W302R 300Mb Phụ kiện kèm theo Hàng Full box new 100%. Bao gồm 1 bộ phát wifi W302R , 1 Adapter, 1 sợi cáp mạng, sách, đĩa ...

1050000

Bảo hành : 12 tháng

Modem Wifi Tenda AD

Tên sản phẩm: Modem Wifi Tenda ADSL2+ W548D Ver 2.0 54M Phụ kiện kèm theo Hàng Full box new 100%. Bao gồm 1 Modem wifi W548D , 1 Adapter, 1 sợi cáp mạng, 1 cáp USB, 1 Spiter ...

750000

Bảo hành : 24 tháng

Wireless Router Tenda chuẩn N W307R 300Mb

Tên sản phẩm: Wireless Router Tenda chuẩn N W307R 300Mb Phụ kiện kèm theo Hàng Full box new 100%. Bao gồm 1 bộ phát wifi W307R , 1 Adapter ...

660000

Bảo hành : 24 tháng

Wireless Router Tenda chuẩn N – W311R 150Mb

Tên sản phẩm: Wireless Router Tenda chuẩn N – W311R 150Mb Phụ kiện kèm theo Hàng Full box new 100%. Bao gồm 1 bộ phát wifi W311R, 1 Adapter ...

390000

Bảo hành : 12 tháng

Modem Wifi TP-LINK ADSL2+ TD-W8901G 54M

Tên sản phẩm: Modem Wifi TP-LINK ADSL2+ TD-W8901G 54M Phụ kiện kèm theo Hàng Full box new 100%. Bao gồm 1 modem wifi, 1 Adapter, 1 sợi cáp mạng, 1 Spiter.. ...

800000

Bảo hành : 24 tháng

Wireless Router TP-LINK chuẩn N 150Mb TL-WR741ND

Tên sản phẩm: Wireless Router TP-LINK chuẩn N 150Mb TL-WR741ND Phụ kiện kèm theo Hàng Full box new 100%. Bao gồm 1 bộ phát wifi, 1 Adapter, 1 sợi cáp mạng, sách đĩa ...

720000

Bảo hành : 36 tháng

Wireless Router TP-LINK chuẩn G WR542G

Tên sản phẩm: Wireless Router TP-LINK chuẩn G WR542G Phụ kiện kèm theo Hàng Full box new 100%. Bao gồm 1 bộ phát wifi, 1 Adapter, 1 sợi cáp mạng,.. ...

580000

Bảo hành : 36 tháng

Wireless Router TP-LINK chuẩn G WR541G

Tên sản phẩm: Wireless Router TP-LINK chuẩn G WR541G Phụ kiện kèm theo Hàng Full box new 100%. Bao gồm 1 bộ phát wifi, 1 Adapter, 1 sợi cáp mạng,.. ...

560000

Bảo hành : 12 tháng

TPLink (8840T) ADSL

TPLink (8840T) ADSL router- 4 port RJ45. Made in China ...

602000

Bảo hành : 24 tháng

TP-LINK TL-WR340GD

54M Wireless Router 2.4GHz, 802.11g/b, Built-in 4-port Switch, supports PPPoE, Dynamic IP, Static IP, L2TP, BigPond Cable Internet Access,  802.1X, Parental control, Ăng-ten 3dBi cố định, công suất phát sóng cực đại lên tới 19dBm ...

537500

Bảo hành : 12 tháng

Modem ADSL 2+ TP-LINK TD-8817

Tên sản phẩm: Modem ADSL 2+ TP-LINK TD-8817 Phụ kiện kèm theo Hàng Full box new 100%. Bao gồm 1 modem, 1 Adapter, 1 sợi cáp mạng,.. ...

420000

Bảo hành : 24 tháng

Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Quận 10