Máy nén xoắn ốc

(78)
Xem dạng lưới

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR32K3-TFD

ModelZR32K3-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 3 pha; 50HzCông xuất lạnh26,500 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 399.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 15.729Dòng chạy (RLA)4.8Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR32K3E-PFJ

ModelZR32K3E-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh25.500 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 399.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 15.729Dòng chạy (RLA)12.8Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR32K3E-TFD

ModelZR32K3E-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh25.400 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 340Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 15.729Dòng chạy (RLA)4.8Dòng đề (LRA)35 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR34K3-PFJ

ModelZR34K3-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh28,100 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 399.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 15.729Dòng chạy (RLA)12.2Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR34K3-TFD

ModelZR34K3-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 3 pha; 50HzCông xuất lạnh28,100 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 399.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 15.729Dòng chạy (RLA)5.1Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR34K3E-PFJ

ModelZR34K3E-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh27.000 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 399.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 15.729Dòng chạy (RLA)12.2Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR34K3E-TFD

ModelZR34K3E-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh27.000 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 340Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 15.729Dòng chạy (RLA)5.1Dòng đề (LRA)40 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR36K3-PFJ

ModelZR36K3-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh30,200 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 399.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 15.729Dòng chạy (RLA)14.7Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR36K3E-PFJ

ModelZR36K3E-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh28.800 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 399.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 15.729Dòng chạy (RLA)19.3Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR40K3-PFJ

ModelZR40K3-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh33,300 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 413Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 16.25Dòng chạy (RLA)15.4Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR40K3-TFD

Xuất xứ THAILAND Nguồn điện 380-420V; 3 pha; 50Hz Công xuất lạnh 33,300 Btu/H Công suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao) 243 X 243 X 399.5 Kích thước (in) (Dài X rộng X cao) 9.567 X 9.567 X 15.729 Dòng chạy (RLA) 5.8 Dòng đề (LRA) 46 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR40K3E-PFJ

ModelZR40K3E-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh31.800 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 413Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 16.25Dòng chạy (RLA)15.4Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR42K3-PFJ

ModelZR42K3-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh35,000 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 413Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 16.25Dòng chạy (RLA)15.4Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR45K3-PFJ

ModelZR45K3-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh37,900 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)241,8 X 241,8 X 430,5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.52 X 9.52 X 16.95Dòng chạy (RLA)17.3Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR45K3E-PFJ

Xuất xứ THAILAND Nguồn điện 220-240V; 1 pha; 50Hz Công xuất lạnh 38.600 Btu/H Công suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao) 242 X 242 X 430.5 Kích thước (in) (Dài X rộng X cao) 9.52 X 9.52 X 16.95 Dòng chạy (RLA) 17.3 Dòng đề (LRA) 114.0 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR45KC-TFD

ModelZR45KC-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh37.900 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 430.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 16.95Dòng chạy (RLA)6.4Dòng đề (LRA)48 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR45KCE-TFD

ModelZR45KCE-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh35.800 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 430.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 16.95Dòng chạy (RLA)6.4Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR47K3-PFJ

ModelZR47K3-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh39,400 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)241,8 X 241,8 X 430,5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.52 X 9.52 X 16.95Dòng chạy (RLA)17.3Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR47K3E-PFJ

Xuất xứ THAILAND Nguồn điện 220-240V; 1 pha; 50Hz Công xuất lạnh 37.400 Btu/H Công suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao) 243 X 243 X 430.5 Kích thước (in) (Dài X rộng X cao) 9.567 X 9.567 X 16.95 Dòng chạy (RLA) 17.3 Dòng đề (LRA) 114 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR47KC-TFD

ModelZR47KC-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh39.400 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 430.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 16.95Dòng chạy (RLA)6.4Dòng đề (LRA)48 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR47KCE-TFD

ModelZR47KCE-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh37.400 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 430.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 16.95Dòng chạy (RLA)6.4Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR48K3-PFJ

ModelZR48K3-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh40.500 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 430.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 16.95Dòng chạy (RLA)17.3Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR48K3E-PFJ

ModelZR48K3E-PFJXuất xứTHAILANDNguồn điện220-240V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh38.900 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 430.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 16.95Dòng chạy (RLA)17.3Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR48KC-TFD

ModelZR94KC-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh79.500 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)263.65 X 285.24 X 476.25Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)10.38 X 11.23 X 18.75Dòng chạy (RLA)14.7Dòng đề ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR48KCE-TFD

ModelZR48KCE-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh38.600 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 430.5Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.567 X 9.567 X 16.95Dòng chạy (RLA)7.1Dòng đề (LRA ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR54KC-TFD

ModelZR54KC-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh45.000 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)241 X 247 X 451Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.48 X 9.71 X 17.75Dòng chạy (RLA)7.4Dòng đề (LRA)61 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR54KCE-TFD

ModelZR54KCE-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh44.400 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)241 X 247 X 451Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.48 X 9.71 X 17.75Dòng chạy (RLA)7.4Dòng đề (LRA)61 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR54KS-TFD

ModelZR54KS-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh45.000 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 430.4Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.565 X 9.565 X 16.945Dòng chạy (RLA)9Dòng đề (LRA)56 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR54KSE-TFD

ModelZR54KSE-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh45.600 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 430.4Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.565 X 9.565 X 16.945Dòng chạy (RLA)9Dòng đề (LRA)56 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR57KC-TFD

ModelZR57KC-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh47.500 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)241 X 247 X 451Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.48 X 9.71 X 17.75Dòng chạy (RLA)7.4Dòng đề (LRA)61 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR57KCE-TFD

ModelZR57KCE-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh45.500 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)241 X 247 X 451Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.48 X 9.71 X 17.75Dòng chạy (RLA)7.4Dòng đề (LRA)61 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén xoắn ốc COPELAND ZR57KS-TFD

ModelZR57KS-TFDXuất xứTHAILANDNguồn điện380-420V; 1 pha; 50HzCông xuất lạnh48.000 Btu/HCông suất tiêu thụ điện Kích thước (mm) (Dài X rộng X cao)243 X 243 X 430.4Kích thước (in) (Dài X rộng X cao)9.565 X 9.565 X 16.945Dòng chạy (RLA)NADòng đề (LRA)56 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

123
Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Q. Bình Tân