• Máy nén lạnh Tecumseh AGA5573EXG

  • Mã hàng :Tecumseh AGA5573EXG
  • Bảo hành : 12 tháng

  • Giá : 0 ( Giá chưa bao gồm VAT )
  • Mua hàng In báo giá
  • Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật
Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Q. Bình Tân

Thông tin sản phẩm

Performance

 

 

Refrigeration Capacity

Input Power

Efficiency

EVAP TEMP

COND TEMP

AMBIENT TEMP

RETURN GAS

LIQUID TEMP

Condition

Test Voltage

Btu/h

kcal/h

W

W

Btu/Wh

kcal/Wh

W/W

ASHRAE

460V 3~ 60HZ

72500

18270

21243

7850

9.24

2.33

2.71

7.2°C (45°F)

54°C (130°F)

35°C (95°F)

35°C (95°F)

46°C (115°F)

General

Evaporating Temp. Range:

-23.3°C to 12.8°C (-10°F to 55°F)

Motor Torque:

Low Start Torque (LST)

Compressor Cooling:

Fan

Mechanical

Weight:

110

Weight Unit of Measure:

N/A

Displacement (cc):

135.103

Oil Type:

Synthetic Alkylate

Viscosity (cSt):

53

Oil Charge (cc):

1955

Sound Power dB(A):

N/A

Electrical

Voltage Range (50 Hz):

342-462

Voltage Range (60 Hz):

414-506

Locked Rotor Amps (LRA):

79

Rated Load Amps (RLA 50 Hz):

N/A

Rated Load Amps (RLA 60 Hz):

11.8

Max. Continuous Current (MCC in Amps):

18.5

Motor Resitance (Ohm) - Main:

1.71

Motor Resitance (Ohm) - Start:

0

Motor Type:

3PH

Overload Type:

N/A

Relay Type:

N/A


Sản phẩm cùng loại

Máy nén lạnh Tecumseh AGA4534AXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WASHRAE460V 3~ 60HZ337008492987435009.632.432.827.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)35°C (95°F ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AGA4543AXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WASHRAE460V 3~ 60HZ43000108361259946009.352.362.747.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)35°C (95 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AGA5563CXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WASHRAE460V 3~ 60HZ62700158001837167009.362.362.747.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)35°C (95 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AGA5573EXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WASHRAE460V 3~ 60HZ72500182702124378509.242.332.717.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)35°C (95 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AGA9530ZXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ295007434864451705.711.441.67-6.7°C (20°F)49°C (120°F)35°C (95°F)4.4°C (40°F ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AGC5546EXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WASHRAE460V 3~ 60HZ46800117941371247509.852.482.897.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)35°C (95 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AGC5553EXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WASHRAE460V 3~ 60HZ54000136081582254759.862.492.897.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)35°C (95 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AHA2490ZXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ88602233259625453.48.881.02-23°C (-10°F)49°C (120°F)35°C (95°F)4.4°C (40°F)49 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AHA4518AXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WASHRAE460V 3~ 60HZ180004536527422108.142.052.397.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)35°C (95°F ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AHA4525AXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WASHRAE460V 3~ 60HZ255006426747231508.12.042.377.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)35°C (95°F ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AHA7513ZXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ132503339388226005.11.281.497.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)18.3°C (65°F)46 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AVA2490ZXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ95002394278424503.88.981.14-23°C (-10°F)49°C (120°F)35°C (95°F)4.4°C (40°F)49 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AVA7524ZXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ238005998697337406.361.61.867.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)18.3°C (65°F)46 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AVB5535EXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ34800877010196310011.232.833.297.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)18.3°C (65°F ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AVB5542EXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ415001045812160395010.512.653.087.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)18.3°C (65 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AVD5558EXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ576001451516877530010.872.743.187.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)18.3°C (65 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AWA2460ZXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ62501575183117403.59.911.05-23°C (-10°F)49°C (120°F)35°C (95°F)4.4°C (40°F)49 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AWF5524EXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ2440061497149235010.382.623.047.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)18.3°C (65°F ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AWG4520EXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ200005040586020509.762.462.867.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)18.3°C (65°F ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AWG4524EXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ236005947691524209.752.462.867.2°C (45°F)54°C (130°F)35°C (95°F)18.3°C (65°F ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh AEA5455EXA

Mô tả sản phẩmLoại:PittôngỨng dụng:HBP / AC - điều hòa nhiệt độChất làm lạnh:R22Điện áp / Tần số:115V ~ 60HZ 100V ~ 50HzHiệu suất  Công suất làm lạnhCông suất đầu vàoHiệu quảEVAP TEMPCond TEMPNhiệt độ môi trường xung quanhTRẢ GASLIQUID TEMPĐiều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh CAE9460T

Nhiệt độ     -25-+15°CNguồn     220-240V/50Hz/1PhaMôi chất     R22Dòng đề LRA     15.2 ADòng chạy RLA     3.2 AXuất xứ     Pháp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4517Z

Nhiệt độ     -15-+15°CNguồn     220-240V/50Hz/1PhaMôi chất     R404ALRA     32RLA     7.1Xuất xứ     Pháp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ9513T

Nhiệt độ     -25-+15°CNguồn     220-240V/50Hz/1PhaMôi chất     R22Dòng đề LRA     30 ADòng chạy RLA     5.9 AXuất xứ     Pháp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ9513Z

Nhiệt độ     -25-+15°CNguồn     220-240V/50Hz/1PhaMôi chất     R404ADòng đề LRA     30 ADòng chạy RLA     6.4 AXuất xứ     Pháp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh VSA9490ZNA

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI230V ~ 60HZ91802313269016255.651.421.66-6.7°C (20°F)49°C (120°F)35°C (95°F)4.4°C (40°F)49 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén lạnh Tecumseh VSA9490ZXG

Performance  Refrigeration CapacityInput PowerEfficiencyEVAP TEMPCOND TEMPAMBIENT TEMPRETURN GASLIQUID TEMPConditionTest VoltageBtu/hkcal/hWWBtu/Whkcal/WhW/WARI460V 3~ 60HZ89332251261716585.391.361.58-6.7°C (20°F)49°C (120°F)35°C (95°F)4.4°C (40°F)49 ...

0

Bảo hành : 12 tháng