Máy in địa chỉ phong bì

(7)
Xem dạng lưới

AddressRight DA70S

Tốc độ  Lên tới 14,000 phong bì/ 1 giờ Độ phân giải in Lên tới 600 dpi Kích cỡ in tối đa 240mm(W) x 380mm(H) Màu in Màu đen Phông 16 phông Kích cỡ giấy Min:130mm(w) x 89mm(H) Max:324mm(W) x 361mm(H) Dộ dày giấy Lên tới 6.35mm Bộ nạp tự động Lên tới  ...

0

Bảo hành : 0 tháng

AddressRightT DA55S

Tốc độ Lên tới 10,000 phong bì/ 1 giờ Độ phân giải in Lên tới 600 dpi Kích cỡ in tối đa 240mm x 380mm Màu in In màu và đen trắng Phông 16 phông Kích cỡ giấy Min:152mm(W) x 89mm(H) Max:324mm(W) x 229mm(H) Dộ dày giấy Lên tới 3.2mm Bộ nạp tự động Lên ...

0

Bảo hành : 0 tháng

AddressRightT DA50S

Tốc độ Lên tới 10,000 phong bì/ 1 giờ Độ phân giải in Lên tới 600 dpi Kích cỡ in tối đa 238mm x 343mm Màu in Màu đen Phông 16 phông Kích cỡ giấy Min:76mm x 127mm Max:324mmx343mm Dộ dày giấy Lên tới 3.2mm Bộ nạp tự động Lên tới  200 phong bì Công suất ...

0

Bảo hành : 0 tháng

AddressRight DA75S

Tốc độ Lên tới 14,000 phong bì/1 giờ Độ phân giải in Lên tới 600 dpi Kích cỡ in tối đa 240mm(W) x 380mm(H) Màu in In màu và đen trắng      Phông 16 phông Kích cỡ giấy Min:130mm(W)x89mm(H) Max:324mm(W)x380mm(H) Dộ dày giấy Lên tới 6.35mm Bộ nạp tự ...

0

Bảo hành : 0 tháng

AddressRigh DA300

Tốc độ Lên tới 4,200 phong bì / 1 giờ Độ phân giải in Lên tới 600 dpi Kích cỡ in tối đa 238mm x 343mm Màu in Màu đen Phông 12pt - Courier, Sans Serif, Roman Kích cỡ giấy Min:76mm x 127mm Max:324mm x 343mm Dộ dày giấy Lên tới 1.6mm Bộ nạp tự động Lên ...

0

Bảo hành : 0 tháng

AddressRight DA95F

Tốc độ Lên tới 30,000 phong bì/ 1 giờ Độ phân giải in Lên tới 600 dpi Kích cỡ in tối đa 239mm(W) x 76mm(H) Màu in Đen / Dấu màu Phông 16 phông Kích cỡ giấy Min: 127mm(W)x89mm(H) Max:356mm(W)x394mm(H) Dộ dày giấy Lên tới 12.7mm Bộ nạp tự động - Công ...

0

Bảo hành : 0 tháng

AddressRigh DA80F

Tốc độ Lên tới 22,000 phong bì/1 giờ Độ phân giải in Lên tới 600 dpi Kích cỡ in tối đa 239mm(W) x 38mm(H) Màu in Màu đen/ hoặc dấu màu Phông 16 phông Kích cỡ giấy Min:127mm(W)x89mm(H) Max:256mm(W)x394mm(H) Dộ dày giấy Lên tới 6.3mm Bộ nạp tự động - ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Quận 10