Máy bơm Mastra

(5)
Xem dạng lưới

Bơm giếng thả R95-VC-09-(Ơ 49)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-VC-09-(Ơ 49) 220 1/0.75 6M-28M 1m3  6m3 ...

3800000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm thả giếng R95-VC-16

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-VC-16 220 2/1.5 16m-46m 1m3- 6m3 ...

4800000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-BF-09-(Ơ49)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-BF-09-(Ơ49) 220 1.5/1.1 24 m-71 m 1 m3- 7 m3 ...

4050000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-BF-13-(Ơ49)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-BF-13-(Ơ49) 220-380V 2/1.5 100 m- 40 m 1m3- 7m3 ...

4750000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-DF-08-(ơ 60)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-DF-08-(ơ 60) 220-380V 2/1.5 27 m- 56 m 1 m3- 10 m3 ...

4650000

Bảo hành : 12 tháng