VGA MSI

(31)
Xem dạng lưới

MSI R5450-MD1GH/D2

ATI Radeon HD 5450 Chipset - 1GB GDDR2 64its (Core/Mem clock 650/ 800Mhz) -Dual-link DVI-I x 1 - Dsub x 1, HDMI x1 -  MSI Dual Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / MSI Live Update 3 / HDMI Support / HDCP ...

1150000

Bảo hành : 36 tháng

MSI R4670-MD1G

ATI Radeon HD4670 Chipset - 1GB GDDR3 128bits (Core/Mem clock 750MHz / 1746Mhz) - Dual-link DVI-I x 2 -  MSI Dual Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / MSI Live Update 3 / HDMI Support / HDCP Capable / Blu ...

1850000

Bảo hành : 36 tháng

MSI VR5570-MD1G

ATI Radeon HD 5570 Chipset - 1GB GDDR2 128bits (Core/Mem clock 650/ 800Mhz) -Dual-link DVI-I x 1 - Dsub x 1, HDMI x1 -  MSI Dual Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / MSI Live Update 3 / HDMI Support / HDCP ...

1550000

Bảo hành : 36 tháng

MSI R5670-PMD1G/OC

ATI Radeon HD 5670 - 1024 GDDR5 128bits (Core/Mem clock 800MHz / 3800 Mhz) - Dual-link DVI-I x 1, HDMI x 1, DisplayPort x 1 -  MSI Dual Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / MSI Live Update 3 / HDMI Support ...

2315000

Bảo hành : 36 tháng

MSI R6670-MD1GD5

ATI Radeon HD 6670 - 1024 GDDR5 128bits (Core/Mem clock 800MHz / 4000Mhz) - Dual-link DVI-I x 1, HDMI x 1, DisplayPort x 1 -  MSI Dual Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / MSI Live Update 3 / HDMI Support / ...

2430000

Bảo hành : 0 tháng

MSI R5770 Hawk

ATI Radeon HD 5770 - 1024MB GDDR5 128bits (Core/Mem clock 875MHz / 4800Mhz) - Dual-link DVI-I x 1, HDMI x 1, DisplayPort x 1 -  MSI Dual Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / MSI Live Update 3 / HDMI Support ...

3400000

Bảo hành : 36 tháng

MSI R6850 Cyclone 1GD5 Power Edition/OC

AMD Radeon HD 6850 - 1GB GDDR5 256bits (Core/Mem clock 860MHz / 4400Mhz)  DisplayPort x 1 - Dual  DVI-I x 1 - Signal DVI-D x1 - HDMI x 1 -  MSI Dual Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / MSI Live Update 4 ...

4260000

Bảo hành : 36 tháng

AMD Radeon HD 6870 - 1GB GDDR5

AMD Radeon HD 6870 - 1GB GDDR5 256bits (Core/Mem clock 900MHz / 4200Mhz) - Dual-link DVI-I x 2, mini DisplayPort x 1 -  MSI Dual Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / MSI Live Update 3 /02 HDMI Support / ...

5680000

Bảo hành : 36 tháng

MSI R6950-2PM2D2GD5

AMD Radeon HD 6950 - 2GB GDDR5 256bits (Core/Mem clock 800MHz / 5000Mhz) - Mini DisplayPort x 2, Dual-link DVI x 1, Single-link DVI x 1, HDMI x 1 -  MSI Dual Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / MSI Live ...

6320000

Bảo hành : 36 tháng

MSI R6950 Twin Frozr II/OC

AMD Radeon HD 6950 - 2GB GDDR5 256bits (Core/Mem clock 810MHz / 5000Mhz) - Mini DisplayPort x 2, Dual-link DVI x 1, Single-link DVI x 1, HDMI x 1 -  MSI Dual Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / MSI Live ...

7230000

Bảo hành : 36 tháng

MSI R6970-2PM2D2GD5

AMD Radeon HD 6970 - 2GB GDDR5 256bits (Core/Mem clock 880MHz / 5500Mhz) - Mini DisplayPort x 2, Dual-link DVI x 1, Single-link DVI x 1, HDMI x 1 -  MSI Dual Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / MSI Live ...

9290000

Bảo hành : 36 tháng

MSI N9500GT-MD512/D2

NVIDIA Geforce 9500GT Chipset - 512 GDDR2 128bit (Core/Mem clock 500MHz / 800Mhz) - Dual-link DVI-I x 1, HDMI x 1, Dsub x 1 - MSI Dual Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / MSI Live Update 3 / HDMI Support / ...

1355000

Bảo hành : 36 tháng

MSI N220GT-MD512 LP/D3

NVIDIA Gefore GeForce GT 220 Chipset - 512MB GDDR2 128 bit - (Core/Mem clock 625MHz / 810Mhz) - All Solid Capactior độ bền bỉ hơn 10 năm/ nhiệt độ thấp , hiệu năng cao / Dual-link DVI-I x 1, HDMI x 1, Dsub x 1 - MSI Dual Core Cell / MSI Vivid / MSI ...

1260000

Bảo hành : 36 tháng

MSI N240GT-MD1G-OC/D5

GeForce GT 240 Chipset - 1024MB GDDR5 128 bit - (Core/Mem clock 550 MHz / 3400 Mhz) - All Solid Capactior độ bền bỉ hơn 10 năm/ nhiệt độ thấp , hiệu năng cao / Dual-link DVI-I x 1, HDMI x 1, Dsub x 1 - MSI Dual Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT Express ...

2270000

Bảo hành : 36 tháng

MSI N430GT-MD1GD3

GeForce GT 430 - 1024Mb DDR3 128 bits (Core/Mem clock 700MHz /1800 Mhz) - Dual DVI-I x 2, mini HDMI x 1 - MSI 3-in-1 High Efficiency Fan / MSI Solid Capacitor / MSI Dual Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / ...

1840000

Bảo hành : 36 tháng

MSI N440GT-MD512D5

GeForce GT 440 - 512Mb DDR5 128 bits (Core/Mem clock 810MHz /3200 Mhz) - Dual DVI-I x 2, mini HDMI x 1 - MSI 3-in-1 High Efficiency Fan / MSI Solid Capacitor / MSI Dual Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / ...

2190000

Bảo hành : 36 tháng

MSI N450GTS Cyclone 1GD5/OC

GeForce GTS 450 - 1024Mb DDR5 256 bits (Core/Mem clock 850MHz /3600Mhz) - Dual DVI-I x 2, mini HDMI x 1 - MSI 3-in-1 High Efficiency Fan / MSI Solid Capacitor / MSI Dual Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / ...

3250000

Bảo hành : 36 tháng

MSI N460GTX Cyclone 1GD5/OC

GeForce GTX 460 - 1024Mb DDR5 256 bits (Core/Mem clock 725MHz /4000Mhz) - Dual DVI-I x 2, mini HDMI x 1 - MSI 3-in-1 High Efficiency Fan / MSI Solid Capacitor / MSI Dual Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT Express / MSI StarOSD / MSI Live Update Online / ...

4260000

Bảo hành : 36 tháng

MSI N460GTX Hawk

GeForce GTX 460 1024Mb DDR5 256 bits  (Core/Mem clock 780MHz /3600Mhz) - Dual-link DVI x 2, Mini HDMI x 1, VGA(Optional, via DVI to D-Sub adapptor) x1, HDMI(Optional, via Mini HDMI to HDMI dongle) x1 - MSI 3-in-1 High Efficiency Fan / MSI Solid ...

4470000

Bảo hành : 36 tháng

MSI N460GTX Hawk Talon Attack

GeForce GTX 460 1024Mb DDR5 256 bits  (Core/Mem clock 810MHz /3900Mhz) - Dual-link DVI x 2, Mini HDMI x 1, VGA(Optional, via DVI to D-Sub adapptor) x1, HDMI(Optional, via Mini HDMI to HDMI dongle) x1 - MSI 3-in-1 High Efficiency Fan / MSI Solid ...

4685000

Bảo hành : 36 tháng

MSI N480GTX-M2D15

GeForce GTX 480 - 1536 MB GDDR5 384 bits   (Core/Mem clock 700MHz / 3696Mhz) - Dual DVI-I x 2, mini HDMI x 1 - MSI 3-in-1 High Efficiency Fan / MSI Solid Capacitor / MSI Dual Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT Express / MSI StarOSD / MSI Live Update ...

9040000

Bảo hành : 36 tháng

MSI N480GTX Lightning

GeForce GTX 480 - 1536 MB GDDR5 384 bits   (Core/Mem clock 750MHz / 4000Mhz) - Dual DVI-I x 2, mini HDMI x 1 - MSI 3-in-1 High Efficiency Fan / MSI Solid Capacitor / MSI Dual Core Cell / MSI Vivid / MSI DOT Express / MSI StarOSD / MSI Live Update ...

10100000

Bảo hành : 36 tháng

MSI N550GTX-Ti Cyclone II 1GD5/OC

GeForce GTX 550 Ti - 1024 MB GDDR5 192 bits   (Core/Mem clock 950MHz / 4300Mhz) - Dual DVI-I x 2, mini HDMI x 1 - Afterburner/ MSI Solid Capacitor Graphic Cards/ MSI Advanced Live Update Online/ Live Update 4/ PhysX™/ NVIDIA® CUDA™ Technology/ HDMI + ...

3548000

Bảo hành : 36 tháng

MSI N560GTX Twin Frozr II/OC

GeForce GTX 560 - 1280 MB GDDR5 256 bits   (Core/Mem clock 870MHz / 4080Mhz) - Dual DVI-I x 2, mini HDMI x 1 - Afterburner/ MSI Solid Capacitor Graphic Cards/ MSI Advanced Live Update Online/ Live Update 4/ PhysX™/ NVIDIA® CUDA™ Technology/ HDMI + ...

4845000

Bảo hành : 36 tháng

MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II

GeForce GTX 560 Ti - 1280 MB GDDR5 256 bits   (Core/Mem clock 822MHz / 4000Mhz) - Dual DVI-I x 2, mini HDMI x 1 - Afterburner/ MSI Solid Capacitor Graphic Cards/ MSI Advanced Live Update Online/ Live Update 4/ PhysX™/ NVIDIA® CUDA™ Technology/ HDMI + ...

5370000

Bảo hành : 36 tháng

MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II OC

GeForce GTX 560 Ti - 1280 MB GDDR5 256 bits   (Core/Mem clock 880MHz / 4200Mhz) - Dual DVI-I x 2, mini HDMI x 1 - Afterburner/ MSI Solid Capacitor Graphic Cards/ MSI Advanced Live Update Online/ Live Update 4/ PhysX™/ NVIDIA® CUDA™ Technology/ HDMI + ...

5615000

Bảo hành : 36 tháng

MSI N560GTX-Ti Hawk

GeForce GTX 560 Ti - 1280 MB GDDR5 256 bits   (Core/Mem clock 950MHz / 4200Mhz) - Dual DVI-I x 2, mini HDMI x 1 - Afterburner/ MSI Solid Capacitor Graphic Cards/ MSI Advanced Live Update Online/ Live Update 4/ PhysX™/ NVIDIA® CUDA™ Technology/ HDMI + ...

6345000

Bảo hành : 36 tháng

MSI N570GTX-M2D12D5

GeForce GTX 570 - 1280 MB GDDR5 320 bits   (Core/Mem clock 732MHz / 3800Mhz) - Dual DVI-I x 2, mini HDMI x 1 - Afterburner/ MSI Solid Capacitor Graphic Cards/ MSI Advanced Live Update Online/ Live Update 4/ PhysX™/ NVIDIA® CUDA™ Technology/ HDMI + ...

7850000

Bảo hành : 36 tháng

MSi N570GTX Twin Frozr II

GeForce GTX 570 - 1280 MB GDDR5 320 bits   (Core/Mem clock 732MHz / 3800Mhz) - Dual DVI-I x 2, mini HDMI x 1 - Afterburner/ MSI Solid Capacitor Graphic Cards/ MSI Advanced Live Update Online/ Live Update 4/ PhysX™/ NVIDIA® CUDA™ Technology/ HDMI + ...

8250000

Bảo hành : 36 tháng

MSI N580GTX-M2D15D5

GeForce GTX 580 - 1536 MB GDDR5 384 bits   (Core/Mem clock 823MHz / 4276Mhz) - Dual DVI-I x 2, mini HDMI x 1 - Afterburner/ MSI Solid Capacitor Graphic Cards/ MSI Advanced Live Update Online/ Live Update 4/ PhysX™/ NVIDIA® CUDA™ Technology/ HDMI + ...

11580000

Bảo hành : 36 tháng

MSI N580GTX Twin Frozr II/OC

GeForce GTX 580 - 1536 MB GDDR5 384 bits   (Core/Mem clock 800MHz / 4096Mhz) - Dual DVI-I x 2, mini HDMI x 1 - Afterburner/ MSI Solid Capacitor Graphic Cards/ MSI Advanced Live Update Online/ Live Update 4/ PhysX™/ NVIDIA® CUDA™ Technology/ HDMI + ...

12800000

Bảo hành : 36 tháng

Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Quận 10