Linh Kiện Laptop

(258)
Xem dạng lưới

Đế tản nhiệt cho Laptop

Đế tản nhiệt cho laptop- chất liệu mika có đèn loại 2 quạt ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Pin IBM 600/600E/600X

P/N:10L2158/10L2159/12J2464/02K7016/02K7018 Loại:Lithium-ion Điện áp:11.1V Dung lượng:4400mAh Kích thước: 130.60x72.30x25.50mm Nặng: 400g Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin IBM ThinhkPad A30P/A31P

P/N:02K6793 Loại Pin: Lithium-ion Điện áp:10.8V Dung lượng:4400mAh Kích thước: 216.25x40.08x25.00 mm Nặng: 400g Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin IBM ThinkPad G40

P/N: 08K8183, 08K8184, 08K8185 Loại: Lithium-ion Điện áp:10.8V Dung lượng: 6600mAh Kích thước: 145.10x89.63x22.35mm Nặng: 550g Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin IBM ThinkPad G40 Original

P/N: 08K8183, 08K8184, 08K8185 Loại: Lithium-ion Điện áp:10.8V Dung lượng: 4000mAh Kích thước: 145.10x89.63x22.35mm Nặng: 450g Pin mới 100% Bảo hành 6 tháng Pin chính hãng ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin IBM ThinkPad Z60t, Z61t

P/N: 40Y6791 , 40Y6793 , ASM 92P1122 92P1123, ASM 92P1126 , FRU 92P1121 Loại: Lithium-ion Điện áp:10.8V Dung lượng: 4400mAh Kích thước: 269.60x61.00x22.80 mm Nặng: 400g Pin mới 100% Bảo hành 6 tháng ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin IBM ThinkPad A20p, A-21p

P/N: 02K6616/02K6618/02K6645/02K6644/02K6619 Loại Battery Type:Lithium-ion Điện áp:10.8V Dung lượng: 4400mAh Kích thước: 269.60x61.00x22.80 mm Nặng: 400g Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin IBM ThinkPad A21e, A22e

P/02K6740/02K6741/02K6743 Loại: Lithium-ion Điện áp:10.8V Dung lượng: 4400mAh Kích thước: 145.10x89.63x22.35mm Nặng: 400g Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin IBM ThinkPad R30 - R31

P/N: 02K6821, 02K6824, 02K6829, 02K6830, 02K6832 Loại:Lithium-ion Điện áp:10.8V Dung lượng: 4400mAh Kích thước: 153.43x77.88x20.60mm Nặng: 400g Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin IBM ThinkPad R32 - R40

P/N: FRU 02K6928,FRU 02K7053,ASM 02K7057 Loại: Lithium-ion Điện áp:14.4V Dung lượng:4400mAh Kích thước: 153.43x77.88x20.60mm Nặng: 400g Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin IBM ThinkPad R40e

P/N:92P0989, 92P0990, 08K8218, FX00364 Loại: Lithium-ion Điện áp: 10.8V Dung lượng: 4400mAh Kích thước: 152.90x83.20x21.60 Nặng: 400g Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin IBM ThinkPad T20,T21,T22,T23

P/N: 02K6620,02K6621,02K6626,02k6627,02K6644,02K6645,02K6646,02K6649 Loại: Lithium-ion Điện áp:10.8V Dung lượng:4400mAh Kích thước: 141.50x84.80x22.00 mm Nặng: 360g Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin IBM ThinkPad T30, T31

P/N: FRU 02K7072 Loại:Lithium-ion Điện áp:10.8V Dung lượng:4400mAh Kích thước: 141.40x82.80x21.90 mm Nặng: 360g Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin IBM ThinkPad T40,T41,T42,T43, R50,51

P/N: FRU08k8201,ASM08k8196,08k8197,08k8198,08k8199,92P1102 Loại:Lithium-ion Điện áp:10.8V Dung lượng: 6600mAh Kích thước: 216.25x40.08x25.00 mm Nặng: 550g Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin IBM ThinkPad T60 , R60, Z60

P/N: 40Y6791 , 40Y6793 , ASM 92P1122 92P1123, ASM 92P1126 , FRU 92P1121 Loại: Lithium-ion Điện áp:10.8V Dung lượng: 7200mAh Kích thước: 145.10x89.63x22.35mm Nặng: 550g Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin IBM ThinkPad Tablet X41t 8 cell

P/N: FRU 92P1083,FRU 92P1082,73P5167 Loại: Lithium-ion Điện áp:14.8V Dung lượng: 4400mAh Kích thước: 145.10x89.63x22.35mm Nặng: 400g Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin IBM ThinkPad Tablet X41t Original

P/N: FRU 92P1083,FRU 92P1082,73P5167 Loại: Lithium-ion Điện áp:14.8V Dung lượng: 2200mAh Kích thước: 145.10x89.63x22.35mm Nặng: 260g Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin IBM ThinkPad X20, X21, X22

P/N: FRU 02K6651/08K8024/02K6653/02K6758/02K6845/ Loại Battery Type:Lithium-ion Điện áp:10.8V Dung lượng:4400mAh Kích thước: 208.60x50.84x19.50 mm Nặng: 360g Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin IBM ThinkPad X30, X31

P/N: 02K7039,02K7040,08K8035,08K8036,08K8039, Loại: Lithium-ion Điện áp:10.8V Dung lượng:4400mAh Nặng: 360g Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin IBM ThinkPad X40, X41

P/N: 92P1002,92P1005,92P1000,92P0998,92P0999,92P1009 Loại: Lithium-ion Điện áp: 14.4V Dung lượng: 4300mAh Kích thước: 145.10x89.63x22.35mm Nặng: 360g Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin IBM ThinkPad X60, X60s

P/N: 40Y7001, 40Y7003, 92P1170, 92P1174, 92P1169, 92P1167, 92P1173, 92P1171, 92P1227 Loại: Lithium-ion Điện áp:14.8V Dung lượng: 5200mAh Kích thước: 145.10x89.63x22.35mm Nặng: 450g Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin Compaq Amada E500

P/N: PP2061E,146252-B25,159524-001,159529-001,166355-002,192017-001,230607-001,144559-001,144558-001,100045-001,100046-001,100680-001,144559-B21,281668-B25,167517-001,261449-001 Loại: Lithium-ion Điện áp: 10.8V Dung lượng: 4000mAh Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin Compaq Amarda M700

P/N: 134110-B21,134111-B21,135214-001,135214-002,205844-002,230608-001,135213-001,135213-002 Loại:Lithium-ion Điện áp:14.4V Dung lượng:4000mAh Kích thước: 121.75x106.16x19.90 mm Nặng: 400g Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin Compaq Evo N400C, N410C

P/N: 213282-001,231445-001,235596-001 Loại: Lithium-ion Điện áp: 14.8V Dung lượng: 2300mAh Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin Compaq Evo N600, N610, N610C

P/N: 229783-001 232633-001 250848-B25 Loại: Lithium-ion Điện áp: 14.8V Dung lượng: 4400mAh Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin Compaq NC6120, NC6220

P/N: 365750-004,372772-001,383220-001,364602-001,PB994A Loại:Lithium-ion Điện áp:10.8V Dung lượng: 4400mAh Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin Compaq NC6120, NC6220 Original

P/N: 365750-004,372772-001,383220-001,364602-001,PB994A Loại:Lithium-ion Điện áp:10.8V Dung lượng: 4400mAh Pin mới 100% Bảo hành 6 tháng Pin chính hãng ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin Compaq Presario 1500, NC 6000

P/N: 279665-001, 280206-001, 280207-001, 280611-001, 281233-001, 281234-00 Loại: Lithium-ion Điện áp:10.8V Dung lượng: 4400mAh Kích thước: Nặng: 400g Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin Compaq Presario 1700, Evo N800

P/N: 182281-001/191169-001/191258-B21/191259-B21/192835-001 Loại:Lithium-ion Điện áp:14.4V Dung lượng:4400mAh Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin Compaq Presario 2100, NX9000

P/N: 319411-001,916-2150,F4809A,319411-001, F4812A,361742-001/371785-001,371786-001,383615-001,F4809-60901,DB946A Loại: Lithium-ion Điện áp: 14.4V Dung lượng: 4400mAh Pin mới 100% ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin Compaq Presario 2100, NX9000 Original

P/N: 319411-001,916-2150,F4809A,319411-001, F4812A,361742-001/371785-001,371786-001,383615-001,F4809-60901,DB946A Loại: Lithium-ion Điện áp: 14.4V Dung lượng: 4400mAh Pin mới 100% Bảo hành 6 tháng Pin chính hãng ...

0

Bảo hành : 6 tháng

Pin Compaq Presario B2000

P/N: LB32111B, LB52113B, LB52113D, LHBA06ANONE, LMBA06.AEX, LSBA06.AEX Loại: Lithium-ion Điện áp:11.1V Dung lượng: 4800mAh Kích thước: Nặng: 400g Pin mới 100% Bảo hành 6 tháng ...

0

Bảo hành : 6 tháng