Laptop cũ

(16)
Xem dạng lưới

Laptop IBM Thinkpad X32

Processor  Intel® Centrino - 1.7Ghz , Chạy cực tít Memory  512 Gb  DR  Memory  @ 400 MHz Hard Drive  ata  40 GB  Hard Drive  Optical Drive None Video Intel(R) 32 MB  MOBILITY  LCD 12.1 ” LCD, screen display with XGA ™ Technology Wireless:  Intel(R) ...

4550000

Bảo hành : 4 tháng

Laptop IBM Thinkpad T40

Processor  Intel® Centrino - 1.5Ghz , Chạy cực tít Memory  512 Gb  DR  Memory  @ 400 MHz Hard Drive  ata  40 GB  Hard Drive  Optical Drive DVD-CDROM Video Intel(R) 32 MB  MOBILITY  LCD 14.1 ” LCD, screen display with XGA ™ Technology Wireless:  Intel ...

4399000

Bảo hành : 4 tháng

Laptop IBM Thinpad T60 - Dòng Bussiness

Processor  Intel® Core  dou - 1.66Ghz , T1300 Memory   1Gb  DR2  Memory  @ 667 MHz Hard Drive  Sata 40 GB  Hard Drive  Optical Drive DVD_CDWRITER Video Intel(R) 128MB  MOBILITY  LCD 14.1 ” LCD, screen display with XGA ™ Technology Wireless:  Intel(R) ...

6350000

Bảo hành : 12 tháng

Laptop Panasonic CF-T2 Mỏng nhẹ

Processor  Intel® Centrino - 1.1Ghz Chip ULV Memory  512 Gb  DR  Memory  @ 400 MHz Hard Drive  ata  40 GB  Hard Drive  Optical Drive None Video Intel(R) 64 MB  MOBILITY  LCD 12.1 ” LCD, screen display with XGA ™ Technology Wireless:  Intel(R) 2200 BG ...

4550000

Bảo hành : 3 tháng

Dell Vostro 1400

Processor Intel® Core 2- 2.0Ghz ( T5600 ) Memory  1 Gb   DR2  Memory  @667MHz Hard Drive  IDE 60 GB  Hard Drive  Optical Drive DVD-CDWRITER  Video Intel(R) 256MB Gefore 8400  LCD 14.1 ” Wides LCD, screen display with XGA ™ Technology Wireless:  Intel ...

6799000

Bảo hành : 4 tháng

Dell Latitude C640

Processor Intel® Pentium4-2.0Ghz Memory  512 Gb   DR  Memory  @400MHz Hard Drive  IDE 40 GB  Hard Drive  Optical Drive CDWRITER  Video Intel(R) 32MB  MOBILITY  LCD 14.1 ” LCD, screen display with XGA ™ Technology Wireless:  Intel(R) 2100 BG Network ...

3950000

Bảo hành : 4 tháng

HP-Compaq NX-9005

Processor intel® - 1.5Gh Memory  DRAM- 512Mb   Memory  333MHz Hard Drive  ata  30 GB  Hard Drive  Optical Drive CDWRiter Video Intel(R) 64 MB ATI MOBILITY  LCD 15.1 ” LCD, screen display with XGA ™ Technology Wireless:  Intel(R) 2200 BG Network ...

4050000

Bảo hành : 4 tháng

Gateway MA-6

Processor  Intel® Core™ 2 Duo processor 2.0GHZ T7200 Memory 2 GB  Dual DDR Memory @ 667 MHz Hard Drive Sata  120GB  Hard Drive  Optical Drive SuperMulti 16X DVDWRITER + - DL Video 256 Mb Gefore LCD 15.4"  widescreen display with XBRITE-ECO™ ...

7099000

Bảo hành : 4 tháng

Sony vaio TT 17 N Đẹp như mới - luôn dẫn đầu đẳng

Processor Intel® Core 2  dou  1.20Ghz ( SU 9400) Fingerprints Memory 3GB Dual DDR3 Memory @ 1024GHz Hard Drive Sata  120GB  Hard Drive  Optical Drive SuperMulti 48X DVD+/-R/RW with Double Layer Support Video 256Mb Mb Geforce 7400/ Built-in 3 ...

20699000

Bảo hành : 4 tháng

Sony vaio TZ33 - Dòng siêu VIP

Processor Intel® Core 2  dou  1.2Ghz ( U 7600) Fingerprints Memory 2 GB Dual DDR Memory @ 800 MHz Hard Drive Sata  100 GB  Hard Drive  Optical Drive SuperMulti 48X DVD+/-R/RW with Double Layer Support Video 128 Mb Geforce 7400/ Built-in 3 megapixel ...

15996000

Bảo hành : 4 tháng

Sony vaio TX56

Processor Intel® Core 2  dou  1.2Ghz ( U 1400) Fingerprints Memory 2 GB Dual DDR Memory @ 667 MHz Hard Drive Sata  80 GB  Hard Drive  Optical Drive SuperMulti 48X DVD+/-R/RW with Double Layer Support Video 128 Mb Geforce 7400/ Built-in 3 megapixel ...

9500000

Bảo hành : 4 tháng

Sony vaio SZ42CP

Processor Intel® Core 2 dou 1.66Ghz ( T5600 ) Fingerprints Memory 2 GB Dual DDR Memory 800 MHz /  Hard Drive Sata  120GB  Hard Drive / Built-in 3 megapixel MOTION EYE® camera   Optical Drive SuperMulti 16X DVDRW + - DL Video Intel(R)128mb ATI LCD 13 ...

8500000

Bảo hành : 4 tháng

Sony vaio CR23

Processor Intel® Core™ 2 Duo processor 2.0GHz, T7250  Fingerprints Memory 2 GB Dual DDR Memory @ 667 MHz Hard Drive Sata  160GB  Hard Drive / Built-in 3 megapixel MOTION EYE® camera  Optical Drive SuperMulti 16X DVDWRITER + - DL Video ATI Refeon ...

9550000

Bảo hành : 4 tháng

Sony vaio SR26

Processor Intel® Core 2 dou 2.0Ghz ( T5870 ) Fingerprint Memory 2 GB Dual DDR2 Memory @1024 MHz Hard Drive Sata  320GB  Hard Drive /Built-in 3 megapixel MOTION EYE® camera   Optical Drive SuperMulti 16X DVDRW + - DL Video Intel(R) 256 MB Geforce  LCD ...

13899000

Bảo hành : 4 tháng

Sony vaio Z25 - Còn mới 99%

Processor Intel® Core 2 dou 2.4Ghz ( P8400 ) Fingerprint Memory 2 GB Dual DDR3 Memory @1024 MHz Hard Drive Sata  250GB  Hard Drive /Built-in 3 megapixel MOTION EYE® camera   Optical Drive SuperMulti 16X DVDRW + - DL Video Intel(R) 800MB Geforce  LCD ...

20050000

Bảo hành : 4 tháng

Sony vaio TZ37 dòng siêu VIP, nhìn kết luôn

Processor Intel® Core 2  dou  1.33Ghz ( U 7700) Fingerprints Memory 2 GB Dual DDR Memory @ 800 MHz Hard Drive Sata  120 GB  Hard Drive  Optical Drive SuperMulti 48X DVD+/-R/RW with Double Layer Support Video 128 Mb Geforce 7400/ Built-in 3 megapixel ...

15890000

Bảo hành : 0 tháng

Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Quận 10
Được quan tâm