Infocus

(24)
Xem dạng lưới

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-010

Công suất: 275W UHMTuổi thọ: 2,000 giờ ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-011

Công suất: 270W UHMTuổi thọ: 2,000 giờ ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-012

Công suất: 250W UHMTuổi thọ: 2,000 giờ ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-015

Công suất: 275W UHMTuổi thọ: 2,000 giờ ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-016

Công suất: 310W UHMTuổi thọ: 2,000 giờ ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-017

Công suất: 170W UHMTuổi thọ: 2,000 giờ ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-018

Công suất: 270W UHMTuổi thọ: 2,000 giờ ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-019

Công suất: 200W UHMTuổi thọ: 2,000 giờ ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-022

Công suất: 180W UHMTuổi thọ: 4,000 giờ ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-026

Công suất: 220W UHMTuổi thọ: 2,000 giờ ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-027

Công suất: 285W UHMTuổi thọ: 2,000 giờ ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-LP1

Công suất: 330W UHMTuổi thọ: 1,000 giờ ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-LP2

Công suất: 270W UHMTuổi thọ: 1,000 giờ ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-LP260

Công suất: 130W UHMTuổi thọ: 1,000 giờ ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-LP3

Công suất: 270W UHMTuổi thọ: 1,000 giờ ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-LP3F

Công suất: 270W UHMTuổi thọ: 2,000 giờ ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-LP5F

Công suất: 270W UHMTuổi thọ: 2,000 giờ ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-LP630

Công suất: 270W UHMTuổi thọ: 2,000 giờ ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-LP755

Công suất: 270W UHMTuổi thọ: 2,000 giờ ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Infocus POA-LMP 47

Dùng Cho Loại Máy Chiếu      INFOCUS LP810Công suất      UHP 275W ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Infocus SP-LAMP-028

Dùng Cho Loại Máy Chiếu      INFOCUS IN24+EP; IN26+; IN26+EPCông Suất      SHP200W ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN-102

Tuổi thọ: 3000 giờCông suất chiếu: 220WattsCường độ sáng: 2700 ansilumenKiểu bóng SHP ...

4800000

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Infocus IN104/IN105

Tuổi thọ: 3000 giờCông suất chiếu: 220WattsCường độ sáng: 2700 ansilumenKiểu bóng SHP ...

4600000

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Infocus In112/In114/In116

Tuổi thọ: 5000 giờCông suất chiếu: 180WattsCường độ sáng: 2700 ansilumenModel dùng chung: In112,IN114,IN116Kiểu bóng UHP ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Quận 10