• Headphone Somic 2688 Có Mic

  • Mã hàng :Somic 2688
  • Bảo hành : 0 tháng

  • Giá : 180000 ( Giá chưa bao gồm VAT )
  • Mua hàng In báo giá
  • Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật
Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Q. Bình Tân

Thông tin sản phẩm

Headphone Somic 2688 Có Mic full box

Sản phẩm cùng loại

HEADPHONE SALA V80 - Dây Dù

TAI NGHE V80 - DÂY DÙ - GỌNG SẮT ...

30000

Bảo hành : 0 tháng

35000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Yahoo 440

Tai Nghe Yahoo 440 " Full Box " ...

40000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone ovann OV T201

Headphone OVAN OV T201 - Màu Trắng Nhỏ Gọn - Có Míc Rời - Full Box ...

40000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Somic 991

Headphone SM-991:  Microphone + Headphone, nhá gän, mµu s¾c trang nh·, bÒn ®Ñp, cã vá hép ...

50000

Bảo hành : 0 tháng

Tai Nghe Somic 301 Có Míc

Tai Nghe Somic 301 Có Míc " Full box " ...

54000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone YIHAO - YH-011

Headphone YIHAO - YH-011: Ear-hook Headset, Microphone + Headphone, kiểu dáng nhỏ gọn, bền đẹp, có vỏ hộp ...

60000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone voiceao 2100

Headphone voiceao 2100 - Microphone + Headphone, kiÓu d¸ng hiÖn ®¹i, trang nh·, hîp thêi trang ...

60000

Bảo hành : 0 tháng

60000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone YIHAO - YH-605

Headphone YIHAO - YH-605: Stereo earphone, phong c¸ch m¹nh mÏ, ©m thanh trung thùc, cã vá hép ...

65000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone YIHAO - YH-505

Headphone YIHAO - YH-505: Stereo earphone, Microphone + Headphone, mµu s¾c trÎ trung, ©m thanh trung thùc, cã vá hép ...

70000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone EWAVE E7 - Full Box

Headphone EWAVE E7: Microphone + Headphone, nhá gän, mµu s¾c trang nh·, bÒn ®Ñp, cã vá hép ...

80000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM320

Headphone ( Tai Nghe ) KANEN KM320 Sensitivity:100±3dB / Impedance: 32 Ohm Freqency Response : 20-20,000Hz / Cable Length: 2.1m±0.3 Freqency Response : 100-16,000Hz  / Plug Type: 2*Φ3.5mm Stereo ...

86000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone KANEN KM200

Headphone ( Tai Nghe ) KANEN KM200 Freqency Response : 20-20,000Hz Sensitivity:94±3dB                                      Impedance: 32 Ohm / Cable Length: 2.1m±0.3 Plug Type: 2*Φ3.5mm Stereo ...

86000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM330

Headphone (Tai Nghe )  KANEN KM330 Sensitivity:100±3dB / Impedance: 32 Ohm Freqency Response : 20-20,000Hz / Cable Length: 2.1m±0.3 Freqency Response : 100-16,000Hz  / Plug Type: 2*Φ3.5mm Stereo ...

86000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM460

Headphone ( Tai Nghe ) KANEN KM460 Freqency Response : 20-20,000Hz  / Sensitivity:94±3dB                                       Impedance: 32 Ohm Cable Length: 2.1m±0.3 /  Plug Type: 2*Φ3.5mm Stereo ...

86000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Somic 360 Có Mic

Headphone SM-360: Microphone + Headphone, chÊt l­îng cao cÊp, bÒn ®Ñp, cã vá hép ...

85000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM530

Headphone ( Tai Nghe ) KANEN KM530 Freqency Response : 20-20,000Hz Sensitivity:96±3dB /   Impedance: 32 Ohm Cable Length: 2.1m±0.3 / Plug Type: 2*Φ3.5mm Stereo ...

107500

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM508

Headphone ( Tai Nghe ) KANEN KM508 Freqency Response : 20-20,000Hz        Sensitivity:94±3dB                                       Impedance: 32 Ohm /  Cable Length: 2.1m±0.3 Plug Type: 2*Φ3.5mm Stereo ...

107500

Bảo hành : 0 tháng

Clip-Phone Kanen KM130

Clip-Phone ( Tai Nghe ) KANEN KM130 Sensitivity: 98±3dB  /  Impedance: 32 ohms  Freqency Response:20-20,000HZ Cable Length:1.2m±0.3m /  Plug Type:Φ3.5mm Stereo ...

107500

Bảo hành : 0 tháng

In-Earphone Kanen KM91

In-Earphone ( Tai Nghe )  KANEN KM91 Frequency Response : 20-20,000Hz   Sensitivity: 105±3dB/mW Impedance: 32 ohms  / Cable Length:1.2m±0.3m /    Jack: 3.5mm(for all iPod/iPhone) /  Max Input Power: 50mW ...

107500

Bảo hành : 0 tháng

In-Earphone Kanen KM90

In-Earphone ( Tai Nghe ) KANEN KM90 Frequency Response : 20-20,000Hz  Sensitivity: 96±3dB/mW / Impedance: 32 ohms Cable Length:1.2m±0.3m  / Jack: 3.5mm(for all iPod/iPhone ...

107500

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM610

Headphone ( Tai Nghe ) KANEN KM610 Freqency Response : 20-20,000Hz       Sensitivity:100±3dB                                      Impedance: 32 Ohm /  Cable Length: 2.1m±0.3 Plug Type: 2*Φ3.5mm Stereo ...

107500

Bảo hành : 0 tháng

Mic Kanen MC300

MIC KANEN MC300 Freqency Response:100-16.000Hz / Pick up pattern: Omni-directional                                 Sensitivity: -42±3dB  /   Impedance: ≤2.2K Ohm                                      Cable Length: 1.5m±0.3m / Plug Type: Φ3.5mm Stereo ...

107500

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Sala A11

Tai NGhe Hieu Sala A11 Loai To Co Mic Roi - Chinh Hang "Full Box" ...

120000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM630

Headphone ( Tai Nghe )  KANEN KM630 TYPE: ON-EAR VOLUME CONTROL / Freqency Response : 20-20,000Hz       Sensitivity:102±3dB    / Impedance: 32 Ohm / Cable Length: 2.1m±0.3 / Plug Type: 2*Φ3.5mm Stereo ...

129000

Bảo hành : 0 tháng

Clip-Phone Kanen KM918

Clip-Phone ( Tai Nghe ) KANEN KM918 Sensitivity: 106±3dB/mW / Impedance: 32 ohms Frequency Response : 20-20,000Hz / Cable Length:1.5m±0.3m  / Jack: 3.5mm ...

129000

Bảo hành : 0 tháng

In-Earphone Kanen KM92

In-Earphone ( Tai Nghe )  KANEN KM92          Frequency Response: 20-20,000Hz            Sensitivity: 92±3dB/mW  / Impedance: 32 ohms                              Cable Length:1.2m±0.3m  / Jack: 3.5mm(for all iPod/iPhone) ...

129000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM500

Headphone ( Tai Nghe ) KANEN KM500 Freqency Response : 20-20,000Hz        Sensitivity:94±3dB                                       Impedance: 32 Ohm / Cable Length: 2.1m±0.3 Plug Type: 2*Φ3.5mm Stereo ...

129000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM690

Headphone ( Tai Nghe )  KANEN KM690 TYPE: ON-EAR VOLUME CONTROL Freqency Response : 20-20,000Hz /  Sensitivity:102±3dB                                      Impedance:32 Ohm / Cable Length: 2.1m±0.3 /Plug Type: 2*Φ3.5mm Stereo ...

150500

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM660

Headphone ( Tai Nghe ) KANEN KM660 Freqency Response : 20-20,000Hz Sensitivity: 102±3dB Impedance: 32 Ohm Cable Length: 2.1m±0.3 /  Plug Type: 2*Φ3.5mm Stereo ...

150500

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Somic 2688 Có Mic

Headphone Somic 2688 Có Mic full box ...

180000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM860

Headphone ( Tai Nghe )  KANEN KM860 Detachable mic #MC206 for PC Available Color: White/Pink/Blue/Black  / FreqencyResponse:20-20,000Hz Sensitivity:102±3dB      /  Impedance: 32 Ohm Cable Length: 1.8m±0.3 / Plug Type: Φ3.5mm Stereo ...

193500

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM830

Headphone ( Tai Nghe )  KANEN KM830 Detachable mic #MC206 for PC Freqency Response : 20-20,000Hz Sensitivity:104±3dB                                      Impedance: 32 Ohm / Cable Length: 1.8m±0.3 Plug Type: Φ3.5mm Stereo ...

215000

Bảo hành : 0 tháng

Headphone Kanen KM880

Headphone ( Tai Nghe ) KANEN KM880 Wood Headset+Detachable microphone Freqency Response: 20-20,000Hz Sensitivity:104±3dB                                       Impedance: 32 Ohm / Cable Length: 1.8m±10% / Plug Type: Φ3.5mm Stereo ...

322500

Bảo hành : 0 tháng