• Easy - Bộ Deluxe PS-EZ-DX

  • Mã hàng :Bộ Deluxe PS-EZ-DX
  • Bảo hành : 0 tháng

  • Giá : 20700000 ( Giá chưa bao gồm VAT )
  • Mua hàng In báo giá
  • Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật
Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Q. Bình Tân

Thông tin sản phẩm

Bộ thí nghiệm Khoa Học Tự Nhiên
Easy

Bộ Deluxe PS-EZ-DX

Vernier EasyLink®

ü

CBR 2

ü

Dual-Range Force Sensor

ü

pH Sensor

ü

Voltage Probe

ü

Vernier EasyTemp®

ü

TI-Kickstand Slide Cover
(Đã bao gồm trong Ti-Keyboard)

ü

Light Sensor

ü

Conductivity Probe

ü

Gas Pressure Sensor

ü

Magnetic Field Sensor

ü

Sản phẩm cùng loại

Easy - Bộ Starter PS-EZ-STR

Bộ thí nghiệm Khoa Học Tự Nhiên Easy Bộ Starter PS-EZ-STR Vernier EasyLink® ü CBR 2 ü Dual-Range Force Sensor ü pH Sensor ü Voltage Probe ü Vernier EasyTemp® ü TI-Kickstand Slide Cover (Đã bao gồm trong Ti-Keyboard) ü ...

12500000

Bảo hành : 0 tháng

GO - Bộ Starter PS-GO-STR

Bộ thí nghiệm Khoa Học Tự Nhiên GO! Bộ Starter PS-GO-STR Go! Link Interfaces ü Go! Motion ü Dual-Range Force Sensor ü pH Sensor ü Voltage Probe ü 2 Go!Temp ü ...

13000000

Bảo hành : 0 tháng

LabPro - Bộ Starter PS-STR

Bộ thí nghiệm Khoa Học Tự Nhiên LabPro Bộ Starter PS-STR LabPro Interface ü Motion Detector  ü Dual-Range Force Sensor  ü pH Sensor  ü Voltage Probe ü 2 Stainless Steel Temperature Probe  ü ...

16000000

Bảo hành : 0 tháng

Easy - Bộ Standard PS-EZ-SD

Bộ thí nghiệm Khoa Học Tự Nhiên Easy Bộ Standard PS-EZ-SD Vernier EasyLink® ü CBR 2 ü Dual-Range Force Sensor ü pH Sensor ü Voltage Probe ü Vernier EasyTemp® ü TI-Kickstand Slide Cover (Đã bao gồm trong Ti-Keyboard) ü Light Sensor ü Conductivity ...

16700000

Bảo hành : 0 tháng

GO - Bộ Standard PS-GO-SD

Bộ thí nghiệm Khoa Học Tự Nhiên GO! Bộ Standard PS-GO-SD Go! Link Interfaces ü Go! Motion ü Dual-Range Force Sensor ü pH Sensor ü Voltage Probe ü 2 Go!Temp ü Light Sensor ü Conductivity Probe ü ...

17000000

Bảo hành : 0 tháng

LabQuest - Bộ Starter LQ-PS-ST

Bộ thí nghiệm Khoa Học Tự Nhiên LabQuest Bộ Starter LQ-PS-ST Vernier LabQuest ü Motion Detector  ü Dual-Range Force Sensor  ü pH Sensor  ü Voltage Probe ü 2 Stainless Steel Temperature Probe  ü ...

19580000

Bảo hành : 0 tháng

LabPro - Bộ Standard PS-SD

Bộ thí nghiệm Khoa Học Tự Nhiên LabPro Bộ Standard PS-SD LabPro Interface ü Motion Detector  ü Dual-Range Force Sensor  ü pH Sensor  ü Voltage Probe ü 2 Stainless Steel Temperature Probe  ü Light Sensor ü Conductivity Probe ü ...

20200000

Bảo hành : 0 tháng

Easy - Bộ Deluxe PS-EZ-DX

Bộ thí nghiệm Khoa Học Tự Nhiên Easy Bộ Deluxe PS-EZ-DX Vernier EasyLink® ü CBR 2 ü Dual-Range Force Sensor ü pH Sensor ü Voltage Probe ü Vernier EasyTemp® ü TI-Kickstand Slide Cover (Đã bao gồm trong Ti-Keyboard) ü Light Sensor ü Conductivity Probe ...

20700000

Bảo hành : 0 tháng

GO - Bộ Deluxe PS-GO-DX

Bộ thí nghiệm Khoa Học Tự Nhiên GO! Bộ Deluxe PS-GO-DX Go! Link Interfaces ü Go! Motion ü Dual-Range Force Sensor ü pH Sensor ü Voltage Probe ü 2 Go!Temp ü Light Sensor ü Conductivity Probe ü Magnetic Field Sensor ü ...

21000000

Bảo hành : 0 tháng

LabPro - Bộ Deluxe PS-DX

Bộ thí nghiệm Khoa Học Tự Nhiên LabPro Bộ Deluxe PS-DX LabPro Interface ü Motion Detector  ü Dual-Range Force Sensor  ü pH Sensor  ü Voltage Probe ü 2 Stainless Steel Temperature Probe  ü Light Sensor ü Conductivity Probe ü Gas Pressure Sensor ü ...

24450000

Bảo hành : 0 tháng

LabQuest - Bộ Deluxe LQ-PS-DX

Bộ thí nghiệm Khoa Học Tự Nhiên LabQuest Bộ Deluxe LQ-PS-DX Vernier LabQuest ü Motion Detector  ü Dual-Range Force Sensor  ü pH Sensor  ü Voltage Probe ü 2 Stainless Steel Temperature Probe  ü Light Sensor ü Conductivity Probe ü Gas Pressure Sensor ü ...

28000000

Bảo hành : 0 tháng