Christie

(11)
Xem dạng lưới

Bóng đèn máy chiếu CHRISTIE LX25A

- Độ sáng: 1.700 - 2.500 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 200W 1.3 - Part: 610 307 7925 - Dùng chung EIKI:XB15,XB10,XB20/21/22/25/26/28/30,SANYO: XU47/48/50/51/55/56/58,BOXLIGHT: CP-320Ta,CANON LV-7225 - Tuổi Thọ: 3000 hrs - Bảo hành: 3 tháng ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu CHRISTIE LX380

BÓNG ĐÈN DÙNG CHO MÁY CHIẾU LỚN-TRÌNH CHIẾU CHUYÊN NGHIỆP - Độ sáng: 4.500 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 300W - Part: 610 330 7329 - Dùng chung EIKI: XG300/L,XG250,SANYO: TX20/25 - Tuổi Thọ: 3000 hrs - Bảo hành: 3 tháng hoặc 500h tùy điều ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu CHRISTIE LX450

- Độ sáng: 4.200 - 5000 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 300 - 330 W - Part: 610 330 7329 - Dùng chung EIKI: XG400/L,SXG400/L,SANYO: TX35/ET30L - Tuổi Thọ: 3000 hrs - Bảo hành: 3 tháng hoặc 500h tùy điều kiện nào đến trước. ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu CHRISTIE LX40

- Độ sáng: 4.500 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 300W - Part: 610 330 7329 - Dùng chung EIKI: X50/50M/X60/X70,SANYO: TP50/51L/55/PLV 80/L BOXLIGHT MP 45T - Tuổi Thọ: 3000 hrs - Bảo hành: 3 tháng hoặc 500h tùy điều kiện nào đến trước. ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu CHRISTIE LX65,LW600

- Độ sáng: 6.500 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 330W - Part: 610 3342788 - Dùng chung EIKI: LC-X80,SANYO: XP100L,WF20 - Tuổi Thọ: 3000 hrs - Bảo hành: 3 tháng hoặc 500h tùy điều kiện nào đến trước. ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu CHRISTIE LX900

- Độ sáng: 900 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 330W - Part: 610 3342788 - Dùng chung EIKI: LC X7,SANYO: XF70 - Tuổi Thọ: 3000 hrs - Bảo hành: 3 tháng hoặc 500h tùy điều kiện nào đến trước. ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu CHRISTIE LU77,LW40U

- Độ sáng: 7.700 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 300W x 4 bóng - Part: 610 314 9127/1AV4T30B0 7600/610 306 5977 - Dùng chung EIKI UXT3,SANYO: UF15, - Tuổi Thọ: 3000 hrs - Bảo hành: 3 tháng hoặc 500h tùy điều kiện nào đến trước. ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu CHRISTIE LX100

- Độ sáng: 9.000 - 10.000 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 200W x4 BÓNG - Part: 610 328 7362/5002023 LMP67 - Dùng chung EIKI: XT3,XT9,SANYO: XF45,WF10,XF41, - Tuổi Thọ: 3000 hrs - Bảo hành: 3 tháng hoặc 500h tùy điều kiện nào đến trước. ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu CHRISTIE LX66

- Độ sáng:  6.000 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 300W x 2 BÓNG - Part: 1AV4T30BO 7600/610 306 5977 - Dùng chung EIKI:SX6A,X6A,X6,SANYO: XF60A,EF60A - Tuổi Thọ: 3000 hrs - Bảo hành: 3 tháng hoặc 500h tùy điều kiện nào đến trước. ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu CHRISTIE LX65

- Độ sáng:  6.500  Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 250W UHP lớn - Part: 9845/POA-LMP52 - Dùng chung EIKI: LC-X5,LCX5L,SANYO: XF31/XF315N,XF315NL - Tuổi Thọ: 3000 hrs - Bảo hành: 3 tháng hoặc 500h tùy điều kiện nào đến trước. ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu CHRISTIE VIVID LX35

- Độ sáng:  3.500  Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: 200W UHP lớn - Part: 5001177 - Dùng chung EIKI: LC-X1000,SANYO: XP45,CANON:LV-7545,PROXIMA:DP1290,BOXLIGHT:MP-4T - Tuổi Thọ: 3000 hrs - Bảo hành: 3 tháng hoặc 500h tùy điều kiện nào đến trước. ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Quận 10