Cân bằng tải

(27)
Xem dạng lưới

Draytek V2700

§          Chuẩn kết nối ADSL2/2+, 4 cổng LAN 10/100Mbps  kết nối mạng LAN ảo (VLAN) , điều khiển giới hạn băng thông §          Tính năng VPN sever  với 02 kênh đồng thời, dễ dàng kết nối giữa các chi nhánh và văn phòng §          Tên miền động ; ...

1935000

Bảo hành : 12 tháng

Draytek V2700G

§          Chuẩn kết nối ADSL2/2+, 4 cổng LAN 10/100Mbps  kết nối mạng LAN ảo (VLAN) , điều khiển giới hạn băng thông                         Bộ định tuyến không dây chuẩn 802.11b/g , 1 an-ten §          Tính năng VPN sever  với 02 kênh đồng thời, dễ ...

2250000

Bảo hành : 12 tháng

Draytek V2820N

ADSL2/2+  Router & Router Cân Bằng Tải + Wireless chuẩn N------------> 3 in  1 §          Bộ định tuyến không dây chuẩn 802.11b/g/N ,  3 an-ten §          Khả năng mở rộng tầm phát sóng không dây thông qua WDS            Cho phép gán nhiều SSID ...

4500000

Bảo hành : 12 tháng

Draytek V2820

ADSL2/2+ Router & Router Cân Bằng Tải ------> 2 trong 1 §          1 cổng ADSL 2/2+ & 1 cổng WAN  kết nối với ADSL router/Fiber Net è Cân bằng tải  & Backup link §          1chuẩn Gigabite   + 3 cổng LAN, kết nối mạng LAN ảo (VLAN), Điều khiển giới ...

3700000

Bảo hành : 12 tháng

Draytek Vigor 3100

G.SHDSL Security Router §          1 cổng G.SHDSL §          4 cổng LAN 10/100Mbps với kết nối VLAN §          Chuẩn G.SHDSL : G.991.2 AnnexA and AnnexB, CPE/CO mode, Tốc độ 2.3Mbps cho cả 2 chiều upload và download §          VPN sever  với 32 kênh ...

7250000

Bảo hành : 12 tháng

DRAYTEK V2950

VigorPro 2950 Unified Security Firewall §          Dual-WAN: Tính năng thiết lập cân bằng tải, chỉ định các dịch vụ đi theo từng WAN cụ thể §          Khả năng thiết lập băng thông theo yêu cầu (BoD (Bandwidth on Demand), Kết nối dự phòng 1 trong 2 ...

7200000

Bảo hành : 12 tháng

DRAYTEK V2910V

Cân Bằng Tải & Security BroadBand router + VPN Server + VoIP gateway §          2 cổng WAN  kết nối tới  2 ADSL router, FiberNet ,  Cân bằng tải có đường Backup dữ liệu            VoIP gateway - 2 cổng FXS nối với điện thoại bàn, tổng đài gọi điện ...

3500000

Bảo hành : 12 tháng

DRAYTEK V2910VG

Load Balancing & Security BroadBand router + VPN Server + VoIP gateway §          2 cổng WAN  kết nối tới  2 ADSL router, FiberNet ,  Cân bằng tải có đường Backup dữ liệu §          VoIP gateway - 2 FXS port nối với điện thoại bàn, tổng đài gọi điện ...

3950000

Bảo hành : 12 tháng

DRAYTEK V2910

Cân Bằng Tải & Security BroadBand router + VPN Server §          2 cổng WAN  kết nối tới  2 ADSL router, FiberNet ,  Cân bằng tải có đường Backup dữ liệu §          4 cổng LAN 10/100Mbps kết nối mạng LAN ảo (VLAN), điều khiển giới hạn băng thông §    ...

2850000

Bảo hành : 12 tháng

DRAYTEK V3300B+

Load Balancing & Security BroadBand router §          3 cổng WAN  kết nối với 3 ADSL router/Leased Line, Load balancing & Backup link §          4 cổng LAN 10/100Mbps kết nối mạng LAN ảo (VLAN), Multi-Subnet (4 lớp mạng khác nhau) §          Quản lý ...

4500000

Bảo hành : 12 tháng

DRAYTEK V3300

Load Balancing & Security BroadBand router + VPN Server §          3 cổng WAN  kết nối với 3 ADSL router, Leased Line, Load balancing có bao gồm Backup link §          4 cổng LAN 10/100Mbps kết nối mạng LAN ảo (VLAN), Multi-Subnet (4 lớp mạng khác ...

6000000

Bảo hành : 12 tháng

DRAYTEK V2910G

Cân Bằng Tải & Security BroadBand router + VPN Server + Wireless §          2 cổng WAN  kết nối tới  2 ADSL router, FiberNet ,  Cân bằng tải có đường Backup dữ liệu            Bộ định tuyến không dây, chuẩn 802.11b/g, 2 antenna §          4 cổng LAN ...

3300000

Bảo hành : 12 tháng

DRAYTEK V3300V

Load Balancing & Security BroadBand router + VoIP gateway    §          4 cổng WAN  kết nối với  4 ADSL router, cân bằng tải & có chức năng dự phòng. §          VoIP gateway-8 FXS port nối với điện thoại bàn, tổng đài gọi điện thoại miễn phí giữa các ...

15800000

Bảo hành : 12 tháng

Draytek V2700V

§          Chuẩn kết nối ADSL2/2+, 4 cổng LAN 10/100Mbps  kết nối mạng LAN ảo (VLAN) , điều khiển giới hạn băng thông              Tính nằng VoIP,có 2 cổng FXS kết nối với 2 ĐT bàn hoặc tổng đài, gọi và Fax miễn phí giữa các VP, hoặc gọi QT giá rẻ. § ...

2300000

Bảo hành : 12 tháng

DRAYTEK Vigor Pro5510

Vigor Pro5510 Unified Security Firewall §          Dual-WAN: Tính năng thiết lập cân bằng tải, chỉ định các dịch vụ đi theo từng WAN cụ thể §          Khả năng thiết lập băng thông theo yêu cầu BoD (Bandwidth on Demand), Kết nối dự phòng 1 trong 2 ...

15500000

Bảo hành : 12 tháng

Draytek Vigor 3900

Vigor 3900 – Centralized VPN Server Router - 4 Gigabit WAN + Gigiabit SFP slot: Outbound Policy-Based Load-Balance, BoD (Bandwidth on Demand), WAN Connection Fail-over - Hard DMZ function - Load balancing 50 connection with Outbound Policy-Based ...

22700000

Bảo hành : 12 tháng

Draytek Vigor120

§          1 cổng ADSL2/2+, 01 cổng LAN  10/100Mbps §          VPN pass through §          Tên miền động ; multi-NAT; Máy chủ DHCP §          Yahoo, ICQ, MSN Blocking with time Schedule. §          Điều khiển và lập biểu áp dụng các chính sách, thông ...

930000

Bảo hành : 12 tháng

Draytek V2700VG

§          Chuẩn kết nối ADSL2/2+, 4 cổng LAN 10/100Mbps  kết nối mạng LAN ảo (VLAN) , điều khiển giới hạn băng thông    §          Bộ định tuyến không dây chuẩn 802.11b/g , 1 an-ten.            Tính nằng VoIP,có 2 cổng FXS kết nối với 2 ĐT bàn hoặc ...

2380000

Bảo hành : 12 tháng

Draytek V2104

DSL/ Cable Routers (Modem sử dụng đường truyển cable Quang) §          1 cổng WAN  kết nối tới  RJ45 FiberNet (Qua converter) §          4 cổng LAN 10/100Mbps ; điều khiển giới hạn băng thông §          Giao thức WAN : PPPoE, DHCP, PPTP, Static IP §  ...

1360000

Bảo hành : 12 tháng

Draytek Vigor V2930

Vigor 2930 Unified Security Firewall §          Dual-WAN: Tính năng thiết lập cân bằng tải, chỉ định các dịch vụ đi theo từng WAN cụ thể §          Khả năng thiết lập băng thông theo yêu cầu (BoD (Bandwidth on Demand), Kết nối dự phòng 1 trong 2 LAN ...

4150000

Bảo hành : 12 tháng

Draytek Vigor V2920

Vigor 2920 Unified Security Firewall §          Dual-WAN: 1 Wan giga, Tính năng thiết lập cân bằng tải, chỉ định các dịch vụ đi theo từng WAN cụ thể §          Khả năng thiết lập băng thông theo yêu cầu (BoD (Bandwidth on Demand), Kết nối dự phòng 1 ...

4500000

Bảo hành : 12 tháng

Draytek Vigor 2920FV

Vigor 2920FV Unified Security Firewall §          Dual-WAN: 1 Wan giga, Tính năng thiết lập cân bằng tải, chỉ định các dịch vụ đi theo từng WAN cụ thể §          Khả năng thiết lập băng thông theo yêu cầu (BoD (Bandwidth on Demand), Kết nối dự phòng ...

5200000

Bảo hành : 12 tháng

Draytek Vigor V2920FVN

Vigor 2920FVN Unified Security Firewall §          Dual-WAN: 1 Wan giga, Tính năng thiết lập cân bằng tải, chỉ định các dịch vụ đi theo từng WAN cụ thể §          Khả năng thiết lập băng thông theo yêu cầu (BoD (Bandwidth on Demand), Kết nối dự phòng ...

6350000

Bảo hành : 12 tháng

Draytek Vigor V2110F

Vigor V2110F Fiber Router + VPN Server ·                 1 cổng Quang, SFF ·                 4 cổng LAN 10/100 Mbps với kết nối VLAN ·                 VPN hỗ trợ 2 kênh VPN ·                 Cổng USB hỗ trợ kết nối modem 3G HSPDA hoặc Printer server ...

3360000

Bảo hành : 12 tháng

Draytek Vigor Fly 200

Vigor Fly 200 ·                 1 cổng Quang, ·                 4 cổng LAN 10/100 Mbps với kết nối VLAN ·                 VPN Pass-through (IPSec/PPTP/L2TP) ·                 Cổng USB hỗ trợ kết nối modem 3G HSPDA hoặc Printer server khi kết nối máy ...

2500000

Bảo hành : 12 tháng

Draytek Fly 200F

Vigor Fly 200F Fiber Router ·                 1 cổng Quang, SFF, tích hợp modun quang. ·                 4 cổng LAN 10/100 Mbps với kết nối VLAN ·                 VPN Pass-through (IPSec/PPTP/L2TP) ·                 Cổng USB hỗ trợ kết nối modem 3G ...

3150000

Bảo hành : 12 tháng

Draytek Vigor V3200

Vigor 3200 Unified Security Firewall §          4 cổng Gigabit WAN: Tính năng thiết lập cân bằng tải, chỉ định các dịch vụ đi theo từng WAN cụ thể §          1 cổng DMZ §          Khả năng thiết lập băng thông theo yêu cầu (BoD (Bandwidth on Demand), ...

8700000

Bảo hành : 12 tháng

Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Quận 10