Boxlight

(11)
Xem dạng lưới

Bóng đèn máy chiếu Boxlight CP310T

- Độ sáng: 1.700 - 2000 Ansi Lumens - Công suất bóng đèn: UHP 200 W 1.3 - Part: POA-LMP35/6102932751/1AV4T30B0 5400 -Dùng chung SANYO: XP2,XP18,XP21,XU36/37/35/45, CANON: LV7345,EIKI:XNB3/W,XNB4/M,NB3(E,S,W),NB4 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bóng đèn máy chiếu Boxlight CP-630i

Model máy chiếu: CP-630i Lamp Part #: DT00331 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

9266500

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu Boxlight MP-86i

Hãng máy chiếu: Boxlight Model máy chiếu: MP-86i Lamp Part #: DT00231 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

9266500

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu Boxlight CP-730e

Model máy chiếu: CP-730e Lamp Part #: DT00331 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

9266500

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu Boxlight CP-731i

Model máy chiếu: CP-731i Lamp Part #: DT00331 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc 30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

9266500

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu Boxlight CP-775i

Hãng máy chiếu: Boxlight Model máy chiếu: CP-775i Lamp Part #: DT00471 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 30 ngày kể từ ngày giao hàng ...

10535000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu Boxlight CP-322i

Hãng máy chiếu: Boxlight Model máy chiếu: CP-322i Lamp Part #: DT00511 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc  30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

10040500

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu Boxlight CP-324i

Hãng máy chiếu: Boxlight Model máy chiếu: CP-324i Lamp Part #: DT00671 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc  30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

8901000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu Boxlight 3650

Hãng máy chiếu: Boxlight Model máy chiếu: 3650 Lamp Part #: POA-LMP14 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc  30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

9180500

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu Boxlight 6000

Hãng máy chiếu: Boxlight Model máy chiếu: 6000 Lamp Part #: POA-LMP14 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc  30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

9180500

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu Boxlight 6001

Hãng máy chiếu: Boxlight Model máy chiếu: 6001 Lamp Part #: POA-LMP14 Condition: New Factory OEM Bảo hành: 100 giờ hoặc  30 ngày kể từ ngày giao hàng, tuỳ điều kiện nào đến trước. ...

9180500

Bảo hành : 1 tháng

Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Quận 10