• Bơm giếng thả R95-DF-08-(ơ 60)

  • Mã hàng :R95-DF-08-(ơ 60)
  • Bảo hành : 12 tháng

  • Giá : 4650000 ( Giá chưa bao gồm VAT )
  • Mua hàng In báo giá
  • Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật
Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Q. Bình Tân

Thông tin sản phẩm

TÊN HÀNG

NGUỒN(V)

CÔNG SUẤT(HP/KW)

CỘT ÁP(M)

LƯU LƯỢNG

R95-DF-08-(ơ 60)

220-380V

2/1.5

27 m- 56 m

1 m3- 10 m3

Sản phẩm cùng loại

Bơm giếng thả R95-VC-09-(Ơ 49)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-VC-09-(Ơ 49) 220 1/0.75 6M-28M 1m3  6m3 ...

3800000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-BF-09-(Ơ49)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-BF-09-(Ơ49) 220 1.5/1.1 24 m-71 m 1 m3- 7 m3 ...

4050000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-DF-08-(ơ 60)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-DF-08-(ơ 60) 220-380V 2/1.5 27 m- 56 m 1 m3- 10 m3 ...

4650000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-BF-13-(Ơ49)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-BF-13-(Ơ49) 220-380V 2/1.5 100 m- 40 m 1m3- 7m3 ...

4750000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm thả giếng R95-VC-16

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-VC-16 220 2/1.5 16m-46m 1m3- 6m3 ...

4800000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-BF-18 - (Ơ 60)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-BF-18 - (Ơ 60) 220-380V 3/2.2 127 m -50 m 6 m3- 7 m3 ...

5600000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-DF-13-(ơ 60)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-DF-13-(ơ 60) 220-380V 3/2.2 89 m - 40 m 1 m3- 10 m3 ...

5650000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-VC-20

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-VC-20 220 1.5/2.2 60m-40m 1m3- 6m3 ...

5700000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-MA-13- (ơ 60)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-MA-13- (ơ 60) 380V 4/3 88 m- 40 m 1m3- 16m3 ...

6550000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-VC-24

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-VC-24 220-380V 4/3 65 m-165m 1m3- 6m3 ...

7250000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-BF-23

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-BF-23 220-380V 4/3 40 m-221 m 1m3- 7m3 ...

7350000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-DG-10-(ơ 60)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-DG-10-(ơ 60) 380V 4/3 44 m-28 m 12 m3- 20 m3 ...

7350000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-DR-17- (ơ 60)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-DR-17- (ơ 60) 380V 4/3 118 m - 59 m 1m3- 10m3 ...

7800000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-DF-24- (ơ 60)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-DF-24- (ơ 60) 380V 5.5/4 162 m-80m 1m3- 10m3 ...

8500000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-DG-14- (ơ 60)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-DG-14- (ơ 60) 380V 5.5/4 62 m-36m 12m3- 20m3 ...

8500000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-MA-17- (ơ 60)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-MA-17- (ơ 60) 380V 5.5/4 82 m-59 m 8 m3- 14 m3 ...

8800000

Bảo hành : 12 tháng

Bơm giếng thả R95-DF-30 (ơ 60)

TÊN HÀNG NGUỒN(V) CÔNG SUẤT(HP/KW) CỘT ÁP(M) LƯU LƯỢNG R95-DF-30 (ơ 60) 380V 7.5/5.5 96 m-190 m 1m3- 10m3 ...

10450000

Bảo hành : 12 tháng