ACER

(28)
Xem dạng lưới

20980000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu ACER 7753C

Công suất (W) :220 ...

12900000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu ACER 7763PA

Độ sáng (lumens) :800Công suất (W) :150Dùng cho loại máy :Acer 7763P, Acer 7763PA, Acer 7763PS ...

16300000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu ACER 7763PE

Hãng sản xuất :     AcerDùng cho loại máy :     CP-HX2020 ...

15830000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu ACER 7763PS

Hãng sản xuất :     AcerĐộ sáng (lumens) :     800Công suất (W) :     150Dùng cho loại máy :     Acer 7763PS ...

16320000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu ACER 7765P

Hãng sản xuất :     AcerĐộ sáng (lumens) :     800Công suất (W) :     150Dùng cho loại máy :     Acer 7765PE, Acer 7765PA ...

4550000

Bảo hành : 1 tháng

4580000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu ACER 7765PE

Hãng sản xuất :     AcerĐộ sáng (lumens) :     800Công suất (W) :     150Dùng cho loại máy :     Acer 7765PA, Acer 7765PE ...

4580000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu ACER H5350

Lamp part no     EC.J5600.001Tuổi thọ bóng     3000 giờCông suất     180 WatsKiểu bóng     P-VIP ...

4780000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu ACER P1165

Hãng sản xuất :     AcerĐộ sáng (lumens) :     2400Công suất (W) :     180Dùng cho loại máy :     Acer P1165, Acer P1165E ...

17790000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu ACER P1265

Hãng sản xuất :     AcerĐộ sáng (lumens) :     2400Công suất (W) :     180Dùng cho loại máy :     Acer P1265 ...

18700000

Bảo hành : 12 tháng

Bóng đèn máy chiếu ACER P5260

Độ sáng (lumens) :2700Công suất (W) : 220Dùng cho loại máy : Acer P5260E, Acer P5260i ...

15200000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu ACER P5260i

Hãng sản xuất :     AcerĐộ sáng (lumens) :     2700Công suất (W) :     220Dùng cho loại máy :     Acer P5260i, Acer P5260i ...

15200000

Bảo hành : 1 tháng

21500000

Bảo hành : 12 tháng

24000000

Bảo hành : 11 tháng

Bóng đèn máy chiếu ACER P5370

Bóng đèn dùng cho máy chiếu ACER P5370 ...

15150000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu ACER P7280

Hãng sản xuất :     AcerĐộ sáng (lumens) :     4500Công suất (W) :     180Dùng cho loại máy :     Acer P7280 ...

18050000

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu ACER P7270i

Độ sáng (lumens) :4000Công suất (W) :280Dùng cho loại máy :Acer P7270i ...

15850000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu ACER PB310

Hãng sản xuất :     AcerCông suất (W) :     120 ...

15350000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu ACER PB320

Hãng sản xuất :     AcerCông suất (W) :     130 ...

15500000

Bảo hành : 1 tháng

15830000

Bảo hành : 1 tháng

Bóng đèn máy chiếu ACER 7763P

Hãng sản xuất :     AcerĐộ sáng (lumens) :     800Công suất (W) :     150Dùng cho loại máy :     Acer 7763P, Acer 7763PA, Acer 7763PS ...

16250000

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Acer EC.J1202.001

Công suất: 200W UHMTuổi thọ: 2,000 giờ ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Acer P3250/P3150/P3251

Tuổi thọ bóng     3000 giờCông suất     165 WatsKiểu bóng     P-VIP ...

4980000

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Acer XD1150/XD1150D/XD1250D

Tuổi thọ đèn chiếu: 2000 giờCông suất: 180 WattsKiểu bóng: SHP ...

4780000

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Acer S1200

Công suất 200Wats,Tuổi thọ 3000 giờ ...

4980000

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Acer VP110X/VP150X

Tuổi thọ: 2000 giờCông suất: 150WKiểu bóng: UHE ...

4680000

Bảo hành : 3 tháng

Bóng đèn máy chiếu Acer P1166/P1266

Mã bóng (Lamp part No) EC.J6900.001Công suất bóng: 180 WattsTuổi thọ bóng: 4000 giờCường độ sáng: 2500 AnsilumenKiểu bóng: P-VIPModel cùng mã thay thế: P1166,P1266 ...

4580000

Bảo hành : 3 tháng